Als u gegevens wilt overnemen zou ik het zeer waarderen als u de bron vermeldt, Ingrid

Stamboom Ferwerda

terug                                                                        
      Foto's
   

Parenteel van Jan Louws Ferwerda

1 Jan Louws Ferwerda is geboren op zondag 7 april 1743 in Oudwoude/Westergeest, zoon van Louw Jans.
Notitie bij de geboorte van Jan: Dopeling: Jan
Gedoopt op 7 april 1743 in Oudwoude/Westergeest
Kind van Louw Jans en niet genoemde moeder

Jan is overleden op zaterdag 19 mei 1827 in Baarderadeel, 84 jaar oud.
Notitie bij Jan: Arbeider.
In 1811 neemt Jan Louws uit Oosterwierum de naam Ferwerda aan samen met: K. Zytze 50, Gerrit 42, Trijntje 34, Zake 31, Louw 27. Mairie Jorwerd, fol: 54v.

Jan trouwde met Leentje Gerryts (Gerrits). Leentje is geboren omstreeks 1740. Leentje is overleden op dinsdag 5 oktober 1819 in Baarderadeel, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leentje: Woonachtig Oosterwierum, gehuwd.

Kinderen van Jan en Leentje:

1 Zytze Jans Ferwerda, geboren omstreeks 1761. Volgt 1.1.
2 Gerrit Jans Ferwerda, geboren in 1769 in Oosterwierum. Volgt 1.2.
3 Trijntje Ferwerda [1.3], geboren op dinsdag 21 juli 1778 in Oosterwierum. Zij is gedoopt op zondag 26 april 1807 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Trijntje:
Kollumerland c.a., dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1807
Dopeling: Tryntje
Geboren op 21 juli 1778 in Oosterwierum
Gedoopt op belijdenis op 26 april 1807 in Kollum
Dochter van Jan Louws en Leentje Gerrits
Opm.: De dopeling is 27 jaar

Trijntje is overleden.
4 Zake (Sake) Jans Ferwerda, geboren omstreeks 1782 in Oosterwierum. Volgt 1.4.
5 Louw Jans Ferwerda, geboren in 1786 in Oosterwierum. Volgt 1.5.

 

1.1 Zytze Jans Ferwerda is geboren omstreeks 1761, zoon van Jan Louws Ferwerda (zie 1) en Leentje Gerryts (Gerrits). Zytze is overleden vóór 1847, ten hoogste 86 jaar oud. Zytze trouwde met Jantje Gerlofs Wiersma. Jantje is geboren omstreeks 1769, dochter van Gerlof Dirks Wiersma en Maria Martinus. Jantje is overleden op maandag 6 december 1847 in Ferwerderadeel, ongeveer 78 jaar oud.

 

1.2 Gerrit Jans Ferwerda is geboren in 1769 in Oosterwierum, zoon van Jan Louws Ferwerda (zie 1) en Leentje Gerryts (Gerrits).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1769
Dopeling: Gerrit Jans
Gedoopt op belijdenis op 5 december 1769 in Kollum
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder ????


Kollumerland c.a., dopen, geboortejaar 1769, doopjaar 1792
Dopeling: Gerrit Jans, schoolmeester in Ferwerd
Geboren op 5 december 1769
Gedoopt op belijdenis op 30 december 1792 in Kollum
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Gerrit is overleden op vrijdag 19 januari 1844 in Wedderheide gem. Wedde.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Gerrit Jans overleed s’morgens om 8 uur in het huis nummer 73 te Kollum.
Notitie bij Gerrit: Verwer en glazemaker.
Gerrit trouwde, op zondag 16 mei 1790 in Hallum met Sijke Sijtzes (Sietses) (Bilstra), ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Sijke: 3de proclamatie van 16 mei 1790 te Hallum. Man: Gerrit Jans (Stiens) Vrouw: Syke Sytzes (Hallum) DTB 236 (1699-1811) trouwregister Hervormde Gemeente Hallum (Ryksargyf)
Sijke is geboren omstreeks 1769 in Halen. Sijke is overleden op vrijdag 15 januari 1847 in Blijham (Groningen), ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Sijke: (Sike/Syke/Sietske/Sieke) (Sietses)

Kinderen van Gerrit en Sijke:

1 Jan Gerrits Ferwerda, geboren in 1791 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.1.
2 Frouktje Geerts Ferwerda (Verwerda), geboren omstreeks 1794 in Stiens (Leeuwarderadeel). Volgt 1.2.2.
3 Sytze Gerrits Ferwerda, geboren omstreeks 1798 in Suawoude (Tietjerksteradeel). Volgt 1.2.3.
4 Sijtske (Sietske-Wietske) Gerrits Ferwerda, geboren op woensdag 2 juli 1800 in Hijum (Leeuwarderadeel). Volgt 1.2.4.

 

5 Albert Verwerda [1.2.5], geboren op donderdag 23 oktober 1806 in Wedde. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1806 in Wedde Gezindte: N.H.. Albert is overleden op donderdag 7 september 1820 in Morige, 13 jaar oud.
6 Antje Gerrits Ferwerda, geboren op woensdag 12 september 1810 in Morige. Volgt 1.2.6.

 

1.4 Zake (Sake) Jans Ferwerda is geboren omstreeks 1782 in Oosterwierum, zoon van Jan Louws Ferwerda (zie 1) en Leentje Gerryts (Gerrits). Zake is overleden op maandag 12 maart 1860 in Baarderadeel, ongeveer 78 jaar oud. Zake trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1814 in Baarderadeel met Martzen Sytzes Tichgelaar, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zake en Martzen: Huwelijksakte Baarderadeel (mairie Jorwerd), 1814
Man : Sake Jans Ferwerda, oud 32 jaar, geboren te Oosterwierum
Ouders: Jan Louwes en Leentje Gerryts
Vrouw : Martzen Sytzes, oud 28 jaar, geboren te Blessum
Ouders: Sytze Pieters en Aaltje Hendriks
Datum : 21 mei 1814, akte nr. 5

Martzen is geboren omstreeks 1786 in Blessum, dochter van Sytze Pieters en Aaltje Hendriks.

Kinderen van Zake en Martzen:

1 Jan Sakes Ferwerda [1.4.1], geboren op donderdag 23 maart 1815 in Huizum (Leeuwarderadeel). Jan is overleden op dinsdag 5 juli 1842 in Baarderadeel, 27 jaar oud.
2 Sytze Sakes Ferwerda, geboren op vrijdag 22 augustus 1817 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.4.2.
3 Leentje Sakes Ferwerda, geboren omstreeks 1824 in Blessum. Volgt 1.4.3.

 

1.5 Louw Jans Ferwerda is geboren in 1786 in Oosterwierum, zoon van Jan Louws Ferwerda (zie 1) en Leentje Gerryts (Gerrits). Hij is gedoopt op zondag 25 februari 1810 in Baarderadeel.
Notitie bij de geboorte van Louw: Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1810
Dopeling: Louw Jans
Geboren in 1786
Gedoopt op belijdenis op 25 februari 1810 in Oosterwierum
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: De dopeling is 24 jaren

Louw is overleden op maandag 7 mei 1866 in Oosterwierum.
Notitie bij Louw: Kramer.

Gemeente: Smallingerland
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 147
Aangiftedatum: 20-10-1854
Overledene Jan Louws Fermerda
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-10-1854
Vader Louw Jans Fermerda
Moeder Klaske van Stralen
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 47 jaar ?

Louw trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zondag 30 november 1806 in Oosterwierum met Klaaske Attes.
Notitie bij het huwelijk van Louw en Klaaske: Baarderadeel, huwelijken 1806
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 november 1806 in Oosterwierum
Man : Louw Jans afkomstig van Oosterwierum
Vrouw : Klaaske Attes afkomstig van Oosterwierum

Kind van Louw en Klaaske:

1 Ymkje Ferwerda [1.5.1], geboren in 1808. Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1810 in Oosterwierum.
Notitie bij de geboorte van Ymkje: Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1810
Dopeling: Ymkje
Geboren in 1808
Gedoopt op 11 maart 1810 in Oosterwierum
Dochter van Louw Jans en Klaaske Atses

 

1.2.1 Jan Gerrits Ferwerda is geboren in 1791 in Leeuwarderadeel, zoon van Gerrit Jans Ferwerda (zie 1.2) en Sijke Sijtzes (Sietses) (Bilstra). Jan is overleden op vrijdag 27 december 1878 in Leeuwarderadeel, 86 of 87 jaar oud. Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, op donderdag 22 februari 1821 in Leeuwarderadeel met Foekje Tjitzes Hoekstra, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Foekje: Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1821
Man : Jan Gerrits Ferwerda, oud 29 jaar
Ouders: Gerrit Jans Ferwerda en Sike Sytzes
Vrouw : Foekje Tjitzes Hoekstra, oud 29 jaar
Ouders: Tjitze Sytzes Hoekstra en Tietje Reinders
Datum : 22 februari 1821, akte nr. 5

Foekje is geboren omstreeks 1791, dochter van Tjitze Sytzes Hoekstra en Tietje Reinders. Foekje is overleden op zondag 28 april 1861 in Leeuwarderadeel, ongeveer 70 jaar oud.

Kinderen van Jan en Foekje:

1 Gerrit Jans Ferwerda, geboren op vrijdag 5 juli 1822 in Hijum (Leeuwarderadeel). Volgt 1.2.1.1.
2 Tjitse Jans Ferwerda, geboren op maandag 27 september 1824 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.2.1.2.
3 Sijke Jans Ferwerda, geboren op zondag 14 mei 1826 in Hijum (Leeuwarderadeel). Volgt 1.2.1.3.
4 Tietje Jans Ferwerda [1.2.1.4], geboren op maandag 12 januari 1829 in Leeuwarderadeel.

5 Meindert Jans Ferwerda [1.2.1.5], geboren op vrijdag 3 juni 1831 in Leeuwarderadeel.
6 Albert Jans Ferwerda [1.2.1.6], geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Leeuwarderadeel.

 

1.2.2 Frouktje Geerts Ferwerda (Verwerda) is geboren omstreeks 1794 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Gerrit Jans Ferwerda (zie 1.2) en Sijke Sijtzes (Sietses) (Bilstra). Frouktje is overleden op zondag 25 april 1869 in Niezijl (Grijpskerk), ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Frouktje: Dienstmaagd, arbeidster.
Frouktje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 17 juni 1824 in te Oldehove met Onne Temmes Wiersema, ongeveer 32 jaar oud. Onne is geboren omstreeks 1792 in Noordhorn (Zuidhorn ?), zoon van Temme Wiersema en Aaltje Luitjens. Onne is overleden op zondag 14 maart 1875 in Niezijl (Grijpskerk), ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Onne: Arbeider.

Kinderen van Frouktje en Onne:

1 Sijke Wiersema [1.2.2.1], geboren omstreeks 1830 in Niezijl (Grijpskerk). Sijke is overleden op donderdag 17 januari 1867 in Niezijl (Grijpskerk), ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Sijke: Dienstmeid.
2 Temme Wiersema, geboren omstreeks 1833 in Niezijl (Grijpskerk). Volgt 1.2.2.2.

 

1.2.3 Sytze Gerrits Ferwerda is geboren omstreeks 1798 in Suawoude (Tietjerksteradeel), zoon van Gerrit Jans Ferwerda (zie 1.2) en Sijke Sijtzes (Sietses) (Bilstra). Sytze is overleden op vrijdag 19 september 1834 in Menaldumadeel, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sytze: Overlijdensakte Menaldumadeel, 1834
Aangiftedatum 22 september 1834, blad nr. 32
Sytze Gerryts Ferwerda, overleden 19 september 1834, 37 jaar, man
Gehuwd

Notitie bij Sytze: Wagenmaker.
Sytze:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 10 juli 1823 in Ferwerderadeel met Dieuke Jans Zagema, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Dieuke: Huwelijksakte Ferwerderadeel, 1823
Man : Sytze Gerrits Ferwerda, oud 25 jaar, timmerknecht, geboren te Suawoude,
gemeente Tietjerksteradeel
Ouders: Gerrit Jans Ferwerda en Sijke Sytzes
Vrouw : Dieuke Jans Zagema, oud 22 jaar, geboren te Hallum
Ouders: Jan Cornelis Zagema en Taetske Wiegers
Datum : 10 juli 1823, akte nr. 36

Opm. : Bruid ondertekent met "Zaagema"

Dieuke is geboren omstreeks 1801 in Hallum, dochter van Jan Cornelis Zagema en Taetske Wiegers.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op dinsdag 1 maart 1831 in Franekeradeel met Antje Jarings Posthumus, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Antje: Huwelijksakte Franekeradeel, 1831
Man : Zytse Gerrits Ferwerda, oud 32 jaar, geboren te Suawoude, gemeente
Tietjerksteradeel
Ouders: Gerrit Jans Ferwerda en Sijke Sytzes Bilstra
Vrouw : Antje Jarings Posthumus, oud 28 jaar, geboren te Heerenveen
Ouders: niet genoemde vader en Imkjen Jarings Steenstra
Datum : 1 maart 1831, akte nr. 4

Antje is geboren omstreeks 1803 in Heerenveen, dochter van Imkjen Jarings Steenstra.
Notitie bij Antje: Dienstmeid.

Kind van Sytze en Dieuke:

1 Albert Sytzes Ferwerda, geboren op woensdag 13 augustus 1823 in Hallum (Ferwerderadeel). Volgt 1.2.3.1.

Kind van Sytze en Antje:

2 Sije Sytzes Ferwerda [1.2.3.2], geboren omstreeks 1834. Sije is overleden op dinsdag 23 juni 1840 in Ferwerderadeel, ongeveer 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sije: Overlijdensakte Ferwerderadeel, 1840
Aangiftedatum 25 juni 1840, blad nr. 25
Sije Sytzes Ferwerda, overleden 23 juni 1840, 6 jaar, man
Zoon van Sytze Gerrits Ferwerda en Antje Luutzes Posthumus

 

1.2.4 Sijtske (Sietske-Wietske) Gerrits Ferwerda is geboren op woensdag 2 juli 1800 in Hijum (Leeuwarderadeel), dochter van Gerrit Jans Ferwerda (zie 1.2) en Sijke Sijtzes (Sietses) (Bilstra). Zij is gedoopt op zondag 10 augustus 1800.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Dopeling: Sytske
Geboren op 2 juli 1800 in Hijum
Gedoopt op 10 augustus 1800 in Finkum/Hijum
Kind van Gerrit Jans Ferwerda en Sike Sytzes

Sijtske is overleden op zondag 15 februari 1857 in Blijham (Groningen), 56 jaar oud. Sijtske trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 11 april 1835 in Wedde (Groningen) met Harm Jacobs Spa, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtske en Harm: Sijtske had voor haar huwelijk met Harm een zoon die de naam Ferwerda kreeg.
Harm is geboren op donderdag 1 oktober 1801 in Vriescheloo (Groningen), zoon van Jacob Harms Spa en Aaltje Jans Luttjeboer. Harm is overleden op maandag 19 augustus 1844 in Blijham (Groningen), 42 jaar oud.
Notitie bij Harm: Arbeider. Vriescheloo (Gronings: Vraiskeloo) is een dorp in de gemeente Bellingwedde in de provincie Groningen.
Kind van Sijtske:

1 Gerrit Ferwerda, geboren op zondag 26 december 1830 in Morige gem. Wedde. Volgt 1.2.4.1.

Kinderen van Sijtske en Harm:

2 Aaltje Spa [1.2.4.2], geboren op zondag 8 november 1835 in Lutjeloo gem. Wedde. Aaltje is overleden op zondag 24 december 1882 in Vlagtwedde, 47 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Dienstmeid.
3 Sieke (Sieka) Spa [1.2.4.3], geboren op dinsdag 3 april 1838 in Blijham (Groningen). Sieke is overleden op woensdag 12 juli 1854 in Blijham (Groningen), 16 jaar oud.
4 Jakob Spa [1.2.4.4], geboren op dinsdag 16 maart 1841 in Morige. Jakob is overleden op woensdag 11 mei 1859 in Lutjeloo gem. Wedde, 18 jaar oud.

 

1.2.6 Antje Gerrits Ferwerda is geboren op woensdag 12 september 1810 in Morige, dochter van Gerrit Jans Ferwerda (zie 1.2) en Sijke Sijtzes (Sietses) (Bilstra). Zij is gedoopt op zondag 11 november 1810 in Wedde. Antje is overleden in augustus 1868 in Lutjeloo gem. Wedde, 57 jaar oud. Antje trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 9 januari 1847 in Wedde met Hindrik Hebroek, ongeveer 32 jaar oud. Hindrik is geboren omstreeks 1815 in Weener (D), zoon van Harbert Hindriks Hebroek en Trientje Hindirks. Hindrik begon eerder een relatie met Trientje Martinus Schaaf.
1.4.2 Sytze Sakes Ferwerda is geboren op vrijdag 22 augustus 1817 in Leeuwarderadeel, zoon van Zake (Sake) Jans Ferwerda (zie 1.4) en Martzen Sytzes Tichgelaar. Sytze is overleden op woensdag 13 mei 1885 in Dantumadeel, 67 jaar oud. Sytze trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 6 mei 1852 in Baarderadeel met Tjettje Jemkes de Hoop, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Tjettje: Huwelijksakte Baarderadeel, 1852
Man : Sytze Sakes Ferwerda, oud 34 jaar, geboren te Hempens
Ouders: Sake Jans Ferwerda en Martsen Sytses Tichgelaar
Vrouw : Tjettje Jemkes de Hoop, oud 28 jaar, geboren te Driesum
Ouders: Jemke Sippes de Hoop en Grietje Pieters Rengersma
Datum : 6 mei 1852, akte nr. 13

Tjettje is geboren omstreeks 1824 in Driesum, dochter van Jemke Sippes de Hoop en Grietje Pieters Rengersma.

Kind van Sytze en Tjettje:

1 Sake Ferwerda, geboren op dinsdag 26 oktober 1858 in Dantumadeel. Volgt 1.4.2.1.

 

1.4.3 Leentje Sakes Ferwerda is geboren omstreeks 1824 in Blessum, dochter van Zake (Sake) Jans Ferwerda (zie 1.4) en Martzen Sytzes Tichgelaar. Leentje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op donderdag 6 mei 1858 in Baarderadeel met Isbrant Pieters Kuipers, ongeveer 32 jaar oud. Isbrant is geboren omstreeks 1826 in Kuinre, zoon van Pieter Jacobs Kuipers en Aukjen Isbrants van der Wal.

 

1.2.1.1 Gerrit Jans Ferwerda is geboren op vrijdag 5 juli 1822 in Hijum (Leeuwarderadeel), zoon van Jan Gerrits Ferwerda (zie 1.2.1) en Foekje Tjitzes Hoekstra. Gerrit is overleden na 1872, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Werkman.
Gerrit:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 mei 1851 in Leeuwarderadeel met Trijntje Jans Meter, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Trijntje: Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1851
Man : Gerrit Jans Ferwerda, oud 28 jaar, geboren te Hijum
Ouders: Jan Gerrits Ferwerda en Foekjen Tjitzes Hoekstra
Vrouw : Trijntje Jans Meter, oud 27 jaar, geboren te Stiens
Ouders: Jan Minnes Meter en Klaaske Jelles de Vries
Datum : 8 mei 1851, akte nr. 13

Trijntje is geboren op woensdag 3 december 1823 in Stiens, dochter van Jan Minnes Meter en Klaaske Jelles de Vries. Trijntje is overleden op zondag 28 maart 1869 om 07:00 in Leeuwarderadeel, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: In Stiens in het huis nummer twintig.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1872 in Leeuwarderadeel met Geertje Klazes Kemstra, 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertje: Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1872
Man : Gerrit Jans Ferwerda, oud 49 jaar, geboren te Hijum
Ouders: Jan Gerrits Ferwerda en Foekjen Tjitzes Hoekstra
Vrouw : Geertje Klazes Kemstra, oud 43 jaar, geboren te Stiens
Ouders: Klaas Sjoerds Kemstra en Aaltje Jans Kingma
Datum : 18 mei 1872, akte nr. 53

Geertje is geboren op dinsdag 11 november 1828 in Stiens, dochter van Klaas Sjoerds Kemstra en Aaltje Jans Kingma.

Kinderen van Gerrit en Trijntje:

1 Jan Gerrits Ferwerda, geboren op dinsdag 25 mei 1852 in Stiens (Leeuwarderadeel). Volgt 1.2.1.1.1.
2 Klaaske Ferwerda [1.2.1.1.2], geboren op donderdag 24 juli 1856 in Leeuwarderadeel.
Notitie bij de geboorte van Klaaske: Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1856
Aangiftedatum 25 juli 1856, blad nr. 65
Klaaske Ferwerda, geboren 24 juli 1856
Dochter van Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter

3 Klaas Ferwerda, geboren op maandag 27 juni 1859 in Stiens (Leeuwarderadeel). Volgt 1.2.1.1.3.
4 Foeke Ferwerda [1.2.1.1.4], geboren op vrijdag 23 mei 1862 in Leeuwarderadeel.
Notitie bij de geboorte van Foeke: Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1862
Aangiftedatum 26 mei 1862, blad nr. 25
Foeke Ferwerda, geboren 23 mei 1862
Zoon van Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter

5 Foeke Ferwerda [1.2.1.1.5], geboren op vrijdag 18 augustus 1865 in Leeuwarderadeel.
Notitie bij de geboorte van Foeke: Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1865
Aangiftedatum 19 augustus 1865, blad nr. 47
Foeke Ferwerda, geboren 18 augustus 1865
Zoon van Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter

 

1.2.1.2 Tjitse Jans Ferwerda is geboren op maandag 27 september 1824 in Leeuwarderadeel, zoon van Jan Gerrits Ferwerda (zie 1.2.1) en Foekje Tjitzes Hoekstra. Tjitse trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 30 april 1852 in Leeuwarderadeel met Tjamke Tjammes van der Wal, ongeveer 32 jaar oud. Tjamke is geboren omstreeks 1820 in Stiens, dochter van Tjamme IJsbrands van der Wal en Boukje Jans de Boer.

Kind van Tjitse en Tjamke:

1 Jan Ferwerda [1.2.1.2.1], geboren op woensdag 1 augustus 1860 in Leeuwarderadeel.

 

1.2.1.3 Sijke Jans Ferwerda is geboren op zondag 14 mei 1826 in Hijum (Leeuwarderadeel), dochter van Jan Gerrits Ferwerda (zie 1.2.1) en Foekje Tjitzes Hoekstra. Sijke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1852 in Ferwerderadeel met Wiebe Johannes de Vries, ongeveer 21 jaar oud. Wiebe is geboren omstreeks 1831 in Hallum, zoon van Johannes Wiebes de Vries en Wintje Hendriks Zoodsma. Wiebe is overleden op vrijdag 25 mei 1860 in Ferwerderadeel, ongeveer 29 jaar oud.

Kinderen van Sijke en Wiebe:

1 Wentje de Vries [1.2.1.3.1], geboren op donderdag 22 september 1853 in Ferwerderadeel. Wentje is overleden op maandag 21 juli 1856 in Ferwerderadeel, 2 jaar oud.
2 Foekje de Vries [1.2.1.3.2], geboren op vrijdag 2 februari 1855 in Ferwerderadeel. Foekje is overleden op vrijdag 8 juni 1855 in Ferwerderadeel, 4 maanden oud.
3 Johannes de Vries [1.2.1.3.3], geboren op vrijdag 10 oktober 1856 in Ferwerderadeel.
4 .. de Vries [1.2.1.3.4], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 23 december 1858 in Ferwerderadeel.
5 .. de Vries [1.2.1.3.5], levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 7 november 1860 in Ferwerderadeel.

 

1.2.2.2 Temme Wiersema is geboren omstreeks 1833 in Niezijl (Grijpskerk), zoon van Onne Temmes Wiersema en Frouktje Geerts Ferwerda (Verwerda) (zie 1.2.2). Temme:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 15 oktober 1859 met Jantje van Dijken, ongeveer 29 jaar oud. Jantje is geboren omstreeks 1830 in Midwolde (Leek), dochter van Germt/Gerben Douwes van Dijken en Grietje Klarens Hoeksema.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1866 in Grijpskerk met Diewerke Geut, ongeveer 22 jaar oud. Diewerke is geboren omstreeks 1844 in Zuidhorn, dochter van Klaas Roelfs Geut en Nieske Zuidema.

 

1.2.3.1 Albert Sytzes Ferwerda is geboren op woensdag 13 augustus 1823 in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Sytze Gerrits Ferwerda (zie 1.2.3) en Dieuke Jans Zagema. Albert trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1851 in Het Bildt met Reintje Reins Spoelhof.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Reintje: Huwelijksakte Het Bildt, 1851
Man : Albert Sytzes Ferwerda, oud 27 jaar, geboren te Hallum, gemeente
Ferwerderadeel
Ouders: Sytze Gerrits Ferwerda en Dieuke Jans Zagema
Vrouw : Reintje Reins Spoelhof, oud 28 jaar, geboren te St. Annaparochie
Ouders: Rein Willems Spoelhof en Antje Poppes Meyer
Datum : 15 mei 1851, akte nr. 32

Reintje is geboren in St. Annaparochie, dochter van Rein Willems Spoelhof en Antje Poppes Meyer.

Kinderen van Albert en Reintje:

1 Dieuwke Ferwerda, geboren in St. Annaparochie. Volgt 1.2.3.1.1.
2 Jan Ferwerda, geboren in St. Annaparochie. Volgt 1.2.3.1.2.
3 Antje Ferwerda, geboren in Stiens. Volgt 1.2.3.1.3.
4 Klaas Ferwerda, geboren op maandag 24 maart 1856 in St. Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.2.3.1.4.
5 Rein Ferwerda, geboren op maandag 25 maart 1861 in St. Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.2.3.1.5.

 

1.2.4.1 Gerrit Ferwerda is geboren op zondag 26 december 1830 in Morige gem. Wedde, zoon van Sijtske (Sietske-Wietske) Gerrits Ferwerda (zie 1.2.4). Gerrit is overleden op vrijdag 5 december 1902 in Winschoten, 71 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Arbeider.
Gerrit:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1853 in Winschoten met Maria Besseling, 21 jaar oud. Maria is geboren op zondag 8 juli 1832 in Winschoten, dochter van Klaas Derks Besseling en Remke Roelfie (Roelfs) Stark (Slark). Maria is overleden op dinsdag 11 mei 1875 in Winschoten, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op woensdag 28 november 1877 in Winschoten met Roelfien de Jonge, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Roelfien: Roelfien was eerder getrouwd met Derk Olthof die op 16 november 1874 overleed te Winschoten. Hij werd geboren in circa 1840 te Scheemda. Zoon van Hindrik Jans Olthoff en Jantje Jans Kuiper. Uit het eerdere huwelijk drie kinderen:

Jantje Olthof werd geboren op 16 december 1863 te Winschoten.

Jantje Olthof werd geboren op 22 juni 1865 te Winschoten. Zij overleed op 29 juni 1918 te Velsen. Zij trouwde Johannes Bakker op 18 oktober 1888 te Winschoten. Hij werd geboren op 12 september 1864 te Leeuwarden. Hij overleed op 8 februari 1945 te Leeuwarden. Zoon van Leendert Johannes Bakker en Trijntje Bartels.

Roelof Olthof werd geboren in circa 1867 te Winschoten. Hij trouwde Ida Antomia van der Grijspaarde op 16 november 1889 te Oude Pekela.(sch .1916 Haarlem) Zij werd geboren in circa 1868 te Oude Pekela. Dochter van Hiltje van der Grijspaarde en Wesselina Strobos.

Roelfien is geboren op zondag 23 juni 1839 in Winschoten (Beerta), dochter van Roelf de Jonge en Korneliske Jans Bijmolen.. Roelfien is overleden op zaterdag 15 juni 1889 in Winschoten, 49 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Maria:

1 Klaas Ferwerda [1.2.4.1.1], geboren op zondag 15 januari 1854 in Lutjelo (Wedde). Klaas is overleden op dinsdag 13 augustus 1878 in Den Bosch, 24 jaar oud.
2 Zieka Ferwerda [1.2.4.1.2], geboren op dinsdag 11 maart 1856 in Winschoten. Zieka is overleden op donderdag 4 april 1861 in Winschoten, 5 jaar oud.
3 Derk Ferwerda [1.2.4.1.3], geboren op vrijdag 5 augustus 1859 in Winschoten.
4 Sieko (Sicko) Ferwerda [1.2.4.1.4], geboren op dinsdag 29 april 1862 in Winschoten. Sieko is overleden op zaterdag 31 mei 1884 in Winschoten, 22 jaar oud.
5 Remkea Ferwerda, geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Winschoten. Volgt 1.2.4.1.5.
6 .. Ferwerda [1.2.4.1.6], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 24 februari 1867 in Winschoten.
7 Sietske Ferwerda, geboren op zondag 12 april 1868 in Winschoten. Volgt 1.2.4.1.7.
8 Aaltje Ferwerda, geboren op donderdag 16 maart 1871 in Winschoten. Volgt 1.2.4.1.8.
9 Maria Ferwerda [1.2.4.1.9], geboren op zondag 16 november 1873 in Winschoten. Maria is overleden op zaterdag 25 juli 1874 in Winschoten, 8 maanden oud.

Kinderen van Gerrit en Roelfien:

10 Gerrit Ferwerda, geboren op zaterdag 20 juli 1878 in Winschoten. Volgt 1.2.4.1.10.
11 .. Ferwerda [1.2.4.1.11], levenloos geboren dochter, geboren op maandag 1 maart 1880 in Winschoten.
12 Elizabeth Ferwerda, geboren op zaterdag 18 februari 1882 in Winschoten. Volgt 1.2.4.1.12.
13 Roelfien Ferwerda [1.2.4.1.13], geboren op dinsdag 4 maart 1884 in Winschoten. Roelfien is overleden op zondag 14 september 1884 in Winschoten, 6 maanden oud.

 

1.4.2.1 Sake Ferwerda is geboren op dinsdag 26 oktober 1858 in Dantumadeel, zoon van Sytze Sakes Ferwerda (zie 1.4.2) en Tjettje Jemkes de Hoop. Sake is overleden op vrijdag 18 februari 1927 in Dantumadeel, 68 jaar oud. Sake trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 7 augustus 1886 in Dantumadeel met Froukje Bouwes Wierdsma, ongeveer 36 jaar oud. Froukje is geboren omstreeks 1850 in Oenkerk, gemeente Tietjerksteradeel, dochter van Bouwe Wierds Wierdsma en Minke Teunis Oegema.

 

1.2.1.1.1 Jan Gerrits Ferwerda is geboren op dinsdag 25 mei 1852 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Gerrit Jans Ferwerda (zie 1.2.1.1) en Trijntje Jans Meter.
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1852
Aangiftedatum 28 mei 1852, blad nr. 52
Jan Ferwerda, geboren 25 mei 1852
Zoon van Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter

Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 mei 1878 in Menaldumadeel met Antje Jurjens Kamstra, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Antje: Huwelijksakte Menaldumadeel, 1878
Man : Jan Gerrits Ferwerda, oud 25 jaar, geboren te Stiens, gemeente
Leeuwarderadeel
Ouders: Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter
Vrouw : Antje Jurjens Kamstra, oud 29 jaar, geboren te Berlikum
Ouders: Jurjen Willems Kamstra en Sjieuwke Theunis Vellinga
Datum : 23 mei 1878, akte nr. 46

Antje is geboren omstreeks 1849 in Berlikum, dochter van Jurjen Willems Kamstra en Sjieuwke Theunis Vellinga.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1907 in Menaldumadeel met Sjoerdtje Oetsma, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Sjoerdtje: Huwelijksakte Menaldumadeel, 1907
Man : Jan Ferwerda, oud 55 jaar, geboren te Stiens, gemeente Leeuwarderadeel
Ouders: Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter
Vrouw : Sjoerdtje Oetsma, oud 60 jaar, geboren te Boksum
Ouders: Jacob Rinnerts Oetsma en Geertje Jelles Faber
Datum : 8 augustus 1907, akte nr. 59

Sjoerdtje is geboren omstreeks 1847 in Boksum, dochter van Jacob Rinnerts Oetsma en Geertje Jelles Faber.

Kinderen van Jan en Antje:

1 Gerrit Ferwerda [1.2.1.1.1.1], geboren op dinsdag 1 juli 1879 in Menaldumadeel. Gerrit is overleden op donderdag 1 april 1880 in Menaldumadeel, 9 maanden oud.
2 Gerrit Ferwerda [1.2.1.1.1.2], geboren op woensdag 21 juni 1882 in Beetgum. Gerrit is overleden op maandag 19 juni 1939 in Leeuwarden (Gehuwd), 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Geboren te Beetgum; wonende te Roordahuizum Leeftijd: 56 jaar

 

1.2.1.1.3 Klaas Ferwerda is geboren op maandag 27 juni 1859 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Gerrit Jans Ferwerda (zie 1.2.1.1) en Trijntje Jans Meter.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1859
Aangiftedatum 28 juni 1859, blad nr. 26
Klaas Ferwerda, geboren 27 juni 1859
Zoon van Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter

Klaas is overleden op zondag 21 augustus 1932 in Menaldumadeel, 73 jaar oud. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1886 in Leeuwarderadeel met Uilkje Wagenaar, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Uilkje: Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1886
Man : Klaas Ferwerda, oud 26 jaar, geboren te Stiens
Ouders: Gerrit Jans Ferwerda en Trijntje Jans Meter
Vrouw : Uilkje Wagenaar, oud 29 jaar, geboren te Oosterlittens, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Wagenaar en Janke Ottes van der Weide
Datum : 15 mei 1886, akte nr. 30

Uilkje is geboren op zaterdag 20 september 1856 in Oosterlittens (Baarderadeel), dochter van Pieter Wagenaar en Janke Ottes van der Weide. Uilkje is overleden op maandag 27 december 1926 in Menaldumadeel, 70 jaar oud.

 

1.2.3.1.1 Dieuwke Ferwerda is geboren in St. Annaparochie, dochter van Albert Sytzes Ferwerda (zie 1.2.3.1) en Reintje Reins Spoelhof. Dieuwke trouwde op donderdag 7 mei 1891 in Het Bildt met Jan Balt. Jan is geboren in St. Annaparochie, zoon van Leendert Balt en Sjoukje Krol.

Kind van Dieuwke en Jan:

1 Albert Balt, geboren in St. Jacobiparochie. Volgt 1.2.3.1.1.1.

 

1.2.3.1.2 Jan Ferwerda is geboren in St. Annaparochie, zoon van Albert Sytzes Ferwerda (zie 1.2.3.1) en Reintje Reins Spoelhof. Jan trouwde op donderdag 6 mei 1880 in Het Bildt met Jantje Post. Jantje is geboren in St. Jacobiparochie, dochter van Hein Post en Antje Stapert.

Kind van Jan en Jantje:

1 Reintje Ferwerda, geboren in St. Annaparochie. Volgt 1.2.3.1.2.1.

 

1.2.3.1.3 Antje Ferwerda is geboren in Stiens, dochter van Albert Sytzes Ferwerda (zie 1.2.3.1) en Reintje Reins Spoelhof. Antje trouwde op donderdag 10 mei 1877 in Het Bildt met Jelle Stapert. Jelle is een zoon van Meile Jelles Stapert en Trijntje Dirks van der Hoek.

Kinderen van Antje en Jelle:

1 Trijntje Stapert, geboren in St. Jacobiparochie. Volgt 1.2.3.1.3.1.
2 Reintje Stapert, geboren in St. Annaparochie. Volgt 1.2.3.1.3.2.
3 Albert Stapert [1.2.3.1.3.3], geboren omstreeks 1886 in Het Bildt. Albert is overleden op donderdag 17 maart 1887 in Het Bildt, ongeveer 1 jaar oud.

 

1.2.3.1.4 Klaas Ferwerda is geboren op maandag 24 maart 1856 in St. Annaparochie (Het Bildt), zoon van Albert Sytzes Ferwerda (zie 1.2.3.1) en Reintje Reins Spoelhof. Klaas is overleden op maandag 25 augustus 1924 in Het Bildt, 68 jaar oud. Werkman, gardenier.
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 mei 1880 in Het Bildt met Martentje Hoekstra, 23 jaar oud. Martentje is geboren op zondag 12 april 1857 in Hallum (Ferwerderadeel), dochter van Bauke Luitsens Hoekstra en Grietje Wybes Bokma.

Kinderen van Klaas en Martentje:

1 Grietje Ferwerda [1.2.3.1.4.1], geboren op zaterdag 12 februari 1881 in Het Bildt. Grietje is overleden op vrijdag 18 februari 1881 in Het Bildt, 6 dagen oud.
2 Albert Ferwerda, geboren op woensdag 5 juli 1882 in St. Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.2.3.1.4.2.
3 Grietje Ferwerda, geboren op zaterdag 6 september 1884 in Het Bildt. Volgt 1.2.3.1.4.3.
4 Bauke Ferwerda, geboren op donderdag 13 mei 1886 in St. Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.2.3.1.4.4.
5 Rein Ferwerda [1.2.3.1.4.5], geboren op vrijdag 30 november 1888 in Het Bildt. Rein is overleden op zondag 2 december 1888 in Het Bildt, 2 dagen oud.
6 Rein Ferwerda, geboren op dinsdag 24 december 1889 in St. Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.2.3.1.4.6.
7 Johanna Ferwerda, geboren op zaterdag 2 april 1892 in St. Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.2.3.1.4.7.
8 Reintje Ferwerda [1.2.3.1.4.8], geboren op dinsdag 14 mei 1895 in Het Bildt. Volgt 1.2.3.1.4.8.1.
9 Jan Ferwerda [1.2.3.1.4.9], geboren op vrijdag 24 februari 1899 in Het Bildt.

 

 

1.2.3.1.5 Rein Ferwerda is geboren op maandag 25 maart 1861 in St. Annaparochie (Het Bildt), zoon van Albert Sytzes Ferwerda (zie 1.2.3.1) en Reintje Reins Spoelhof. Rein is overleden op donderdag 5 maart 1936 in Het Bildt, 74 jaar oud. Rein:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 mei 1888 in Het Bildt met Elizabeth Buwalda, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in Leeuwarden op 28-09-1899.
Elizabeth is geboren op donderdag 21 juli 1864 in St. Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Sytze Hotzes Buwalda en Antje Pieters de Jong.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 11 december 1903 in Terschelling met Maaike Bijlsma, ongeveer 27 jaar oud. Maaike is geboren omstreeks 1876 in gemeente Franekeradeel.

 

1.2.4.1.5 Remkea Ferwerda is geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Winschoten, dochter van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1) en Maria Besseling. Remkea is overleden op vrijdag 21 december 1894 in Groningen, 30 jaar oud. Remkea trouwde, 22 jaar oud, op zondag 3 juli 1887 in Winschoten met Fredericus Antonis Albertus Steeman, 30 jaar oud. Fredericus is geboren op woensdag 22 oktober 1856 in Winschoten, zoon van Hindericus Johannes Steeman en Elizabeth Bont. Fredericus is overleden op dinsdag 19 mei 1936 in Groningen, 79 jaar oud. Fredericus trouwde later op zondag 9 januari 1898 in Groningen met Maria de Boer (1850-1920).
Notitie bij Fredericus: Smid.

Kinderen van Remkea en Fredericus:

1 Frederikus Antonius Albertus Steeman, geboren op vrijdag 20 mei 1887 in Groningen. Volgt 1.2.4.1.5.1.
2 Gerrit Henderikus Johannes Steeman [1.2.4.1.5.2], geboren op maandag 28 januari 1889 in Groningen. Gerrit is overleden op maandag 11 maart 1889 in Groningen (1 mnd), 1 maand oud.
3 Elizabeth Maria Katharina Steeman, geboren op zaterdag 26 april 1890 in Groningen. Volgt 1.2.4.1.5.3.
4 Gerrit Klaas Derk Sieko Steeman [1.2.4.1.5.4], geboren op dinsdag 31 mei 1892 in Groningen.

 

1.2.4.1.7 Sietske Ferwerda is geboren op zondag 12 april 1868 in Winschoten, dochter van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1) en Maria Besseling. Sietske is overleden op vrijdag 28 oktober 1938 in Den Haag (wonende Rotterdam), 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sietske: Wonende Rotterdam.
Sietske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 27 juli 1895 in Oude Pekela met Jan Dijk, 28 jaar oud. Jan is geboren op zondag 19 augustus 1866 in Oude Pekela, zoon van Jan Dijk en Johanna Bugel.

 

1.2.4.1.8 Aaltje Ferwerda is geboren op donderdag 16 maart 1871 in Winschoten, dochter van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1) en Maria Besseling. Aaltje is overleden op vrijdag 17 augustus 1951 in Dennenoord (Zuidlaren), 80 jaar oud. Aaltje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1901 in Winschoten met Klaas Eggens, 27 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 27 februari 1874 in Scheemda, zoon van Fokko Eggens en Rikste Niekamp. Klaas is overleden op zaterdag 17 september 1955 in Groningen, 81 jaar oud. Klaas is weduwnaar van Stientje Hoffenkamp (1873-1900), met wie hij trouwde op donderdag 13 augustus 1896 in Winschoten.
Notitie bij Klaas: Stoker.

 

1.2.4.1.10 Gerrit Ferwerda is geboren op zaterdag 20 juli 1878 in Winschoten, zoon van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1) en Roelfien de Jonge. Gerrit is overleden op zaterdag 29 januari 1949 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Hij overleed om drie uur s’middags te Amsterdam.
Notitie bij Gerrit: Tuinder, cafehouder en los havenarbeider.
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 augustus 1901 in Beverwijk met Sophia Lubbers, 21 jaar oud. Sophia is geboren op vrijdag 5 september 1879 in Beverwijk, dochter van Evert Lubbers en Trijntje (Catharina) Gerritse(n).
Notitie bij de geboorte van Sophia: Sophia werd geboren te Beverwijk in het huis aan de Arendsweg om 6 uur s’morgens.
Sophia is overleden op maandag 18 september 1961 in Hilversum, 82 jaar oud. Sophia trouwde later op woensdag 2 februari 1938 in Amsterdam met Johannes Jurriaan Arendzen (1888-1947).

Kinderen van Gerrit en Sophia:

1 Evert Gerrit Ferwerda, geboren op zondag 8 november 1903 in Beverwijk. Volgt 1.2.4.1.10.1.
2 Gerrit Ferwerda, geboren op zondag 9 april 1905 in Wijk aan Zee en Duin. Volgt 1.2.4.1.10.2.
3 Catharina Sophia Ferwerda, geboren op zondag 10 juni 1906 in Wijk aan Zee en Duin. Volgt 1.2.4.1.10.3.
4 Roelfien Ferwerda, geboren op woensdag 27 januari 1909 in Velsen. Volgt 1.2.4.1.10.4.

 

1.2.4.1.12 Elizabeth Ferwerda is geboren op zaterdag 18 februari 1882 in Winschoten, dochter van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1) en Roelfien de Jonge. Elizabeth is overleden op zondag 24 november 1918 in Winschoten, 36 jaar oud. Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 2 juli 1903 in Winschoten met Arend Korte, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Arend: Metselaar.
Arend is geboren op donderdag 26 september 1878 in Winschoten, zoon van Pieter Korte en Wevelina Welp (Zinning). Arend is overleden na 1950, minstens 72 jaar oud. Arend trouwde later op donderdag 23 oktober 1919 in Winschoten met Grietje Timmer (1876-1950).
Notitie bij Arend: Metselaar.

Kinderen van Elizabeth en Arend:

1 Wevelina Roelfiena Korte [1.2.4.1.12.1], geboren op zaterdag 7 november 1903 in Winschoten.
2 Roelfien Korte [1.2.4.1.12.2], geboren op zaterdag 22 juli 1905 in Winschoten.
3 Wubbina Korte, geboren omstreeks 1908 in Winschoten. Volgt 1.2.4.1.12.3.
4 .. Korte [1.2.4.1.12.4], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 21 november 1918 in Winschoten.

 

1.2.3.1.1.1 Albert Balt is geboren in St. Jacobiparochie, zoon van Jan Balt en Dieuwke Ferwerda (zie 1.2.3.1.1). Albert trouwde op donderdag 15 mei 1919 in Het Bildt met Minke de Vries. Minke is geboren in St. Annaparochie, dochter van Symen de Vries en Rinske Post.

 

1.2.3.1.2.1 Reintje Ferwerda is geboren in St. Annaparochie, dochter van Jan Ferwerda (zie 1.2.3.1.2) en Jantje Post. Reintje trouwde op donderdag 8 mei 1902 in Het Bildt met Jacob Boonstra. Jacob is geboren in St. Jacobiparochie, zoon van Hinke Koning.

 

1.2.3.1.3.1 Trijntje Stapert is geboren in St. Jacobiparochie, dochter van Jelle Stapert en Antje Ferwerda (zie 1.2.3.1.3). Trijntje trouwde op donderdag 21 september 1905 in Het Bildt met Renze de Vries. Renze is geboren in Vrouwenparochie, zoon van Gerrit de Vries en Tietje Boersma.

 

1.2.3.1.3.2 Reintje Stapert is geboren in St. Annaparochie, dochter van Jelle Stapert en Antje Ferwerda (zie 1.2.3.1.3). Reintje trouwde op donderdag 19 maart 1908 in Het Bildt met Jan de Vries. Jan is geboren in Vrouwenparochie, zoon van Gerrit de Vries en Tietje Boersma.

 

1.2.3.1.4.2 Albert Ferwerda is geboren op woensdag 5 juli 1882 in St. Annaparochie (Het Bildt), zoon van Klaas Ferwerda (zie 1.2.3.1.4) en Martentje Hoekstra. Albert is overleden op donderdag 19 februari 1931 in Het Bildt, 48 jaar oud. Albert trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1907 in Het Bildt met Trijntje Stapert, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 7 september 1884 in St. Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Jacob Stapert en Wytske Andringa. Trijntje is overleden op maandag 3 september 1973 in .., 88 jaar oud.

 

1.2.3.1.4.3 Grietje Ferwerda is geboren op zaterdag 6 september 1884 in Het Bildt, dochter van Klaas Ferwerda (zie 1.2.3.1.4) en Martentje Hoekstra. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 mei 1907 in Het Bildt met Douwe Dijkstra, ongeveer 22 jaar oud. Douwe is geboren omstreeks 1885 in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Leendert Douwes Dijkstra en Trijntje Nannes Ebbens.

 

1.2.3.1.4.4 Bauke Ferwerda is geboren op donderdag 13 mei 1886 in St. Annaparochie (Het Bildt), zoon van Klaas Ferwerda (zie 1.2.3.1.4) en Martentje Hoekstra. Bauke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1914 in Het Bildt met Hiltje de Valk. Hiltje is geboren in Minnertsga, dochter van Hendrik de Valk en Richtje Terpstra.

 

1.2.3.1.4.6 Rein Ferwerda is geboren op dinsdag 24 december 1889 in St. Annaparochie (Het Bildt), zoon van Klaas Ferwerda (zie 1.2.3.1.4) en Martentje Hoekstra. Rein trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 mei 1912 in Het Bildt met Jacobje Walburg. Jacobje is geboren in St. Annaparochie, dochter van Johannes Walburg en Hendrikje van Schepen.

 

1.2.3.1.4.7 Johanna Ferwerda is geboren op zaterdag 2 april 1892 in St. Annaparochie (Het Bildt), dochter van Klaas Ferwerda (zie 1.2.3.1.4) en Martentje Hoekstra. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 19 april 1917 in Het Bildt met Dirk Som. Dirk is geboren in Beemster, zoon van Pieter Som en Neeltje Adriaantje Edel.

 

1.2.3.1.4.8 Reintje Ferwerda is geboren op dinsdag 14 mei 1895 in Het Bildt, dochter van Klaas Ferwerda (zie 1.2.3.1.4) en Martentje Hoekstra. Reintje trouwde met Pieter Bosgra. Pieter is geboren op donderdag 14 februari 1901 in Ternaard.

Kinderen van Reintje en Pieter o.a:

4 Tjitsche Bosgra [1.2.3.1.4.8.1], geboren op zaterdag 12 februari 1938.

 

1.2.4.1.5.1 Frederikus Antonius Albertus Steeman is geboren op vrijdag 20 mei 1887 in Groningen, zoon van Fredericus Antonis Albertus Steeman en Remkea Ferwerda (zie 1.2.4.1.5).
Notitie bij Frederikus: Smid.
Frederikus trouwde, 23 jaar oud, op zondag 17 juli 1910 in Groningen met Gezina Johanna Franke, ongeveer 22 jaar oud. Gezina is geboren omstreeks 1888 in Assen, dochter van Johannes Franke en Magretha Johanna Boer.

 

1.2.4.1.5.3 Elizabeth Maria Katharina Steeman is geboren op zaterdag 26 april 1890 in Groningen, dochter van Fredericus Antonis Albertus Steeman en Remkea Ferwerda (zie 1.2.4.1.5). Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 2 juli 1914 in Groningen met Teunis de Boer, ongeveer 24 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1890 in Smilde, zoon van Albert de Boer en Johanna Christina van Eisden.

 

1.2.4.1.10.1 Evert Gerrit Ferwerda is geboren op zondag 8 november 1903 in Beverwijk, zoon van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1.10) en Sophia Lubbers.
Notitie bij de geboorte van Evert: Hij werd geboren te Beverwijk in het huis aan de Keesdelfsweg om 7 uur s’morgens.
Evert is overleden op maandag 13 januari 1964 in Zaandam, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Evert: Hij overleed in het ziekenhuis te Zaandam, wonende sinds februari 1956 Dorpsstraat 866 te Assendelft, daarvoor wonende Jacob Catskade 34-2 hoog.
Notitie bij Evert: Fabrieksarbeider, lampenkappenmaker, zilversmid, verfspuiter en een fantastisch olieverfschilder.
Evert trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 23 augustus 1933 in Amsterdam met Johanna Grüne, 23 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 2 april 1910 in Den Helder, dochter van Johannes Hendrik Grüne en Maartje Mus. Johanna is overleden op dinsdag 5 juni 2001 in Blokker, 91 jaar oud. Johanna trouwde later op vrijdag 11 augustus 1967 in Assendelft met Hendrik Knol (geb. 1905).

Kinderen van Evert en Johanna:

1 Evert Tarcisius Maria Ferwerda [1.2.4.1.10.1.1], geboren in Amsterdam. Evert is overleden.
2 Sophia Catharina Ferwerda, geboren in Amsterdam.
3 Johannes Maria (Joop) Ferwerda, geboren op zondag 9 mei 1937 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.1.10.1.3.

 

1.2.4.1.10.2 Gerrit Ferwerda is geboren op zondag 9 april 1905 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1.10) en Sophia Lubbers. Gerrit is overleden op dinsdag 24 maart 1987 in Hilversum, 81 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Werkend in lampenkappenfabriek, sjouwer en transporteur.
Gerrit:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 17 oktober 1934 in Amsterdam met Gardiena Huurneman, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 20 juli 1945 in Amsterdam. Gardiena is geboren op maandag 13 juli 1908 in Zutphen, dochter van Willem Huurneman en Gardiena Stapelvoort. Gardiena is overleden op vrijdag 4 augustus 1961 in Amsterdam, 53 jaar oud. Gardiena trouwde later op dinsdag 28 augustus 1951 in Amsterdam met Willem Lodewijk Schweer (geb. 1886).
Notitie bij Gardiena: Werkster.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 2 juli 1947 in Amsterdam met Helena Hendrica Arendzen, 26 jaar oud. Helena is geboren op maandag 9 augustus 1920 in Amsterdam.
(3) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1958 in Hilversum met Oetje van Voorst, 49 jaar oud. Oetje is geboren op maandag 30 maart 1908 in ’s Graveland. Oetje is overleden op woensdag 20 oktober 1982 in Hilversum, 74 jaar oud.

Kind van Gerrit en Helena:

1 Henricus Jacobus Maria Ferwerda, geboren in Amsterdam. Volgt 1.2.4.1.10.2.1.

 

1.2.4.1.10.3 Catharina Sophia Ferwerda is geboren op zondag 10 juni 1906 in Wijk aan Zee en Duin, dochter van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1.10) en Sophia Lubbers. Catharina is overleden op vrijdag 12 mei 1995 in Amsterdam, 88 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 17 mei 1995 in Amsterdam (Nieuwe Ooster begraafplaats).
Notitie bij Catharina: (tante Catrien) Dienstbode.
Catharina trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 12 juni 1935 in Amsterdam met Gerardus Antonius Alphonsus Maria de Waart, 31 jaar oud. Gerardus is geboren op zondag 28 februari 1904 in Amsterdam, zoon van Adrianus Philippus de Waart en Maria Elisabeth Josephine Husken. Gerardus is overleden op woensdag 16 december 1959 in Blaricum, 55 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Los werkman en lichtdrukker.

Kinderen van Catharina en Gerardus:

1 Anthonius Maria de Waart [1.2.4.1.10.3.1], geboren op woensdag 9 maart 1938 in Amsterdam. Anthonius is overleden.
2 Roelandus Maria de Waart [1.2.4.1.10.3.2], geboren op woensdag 6 november 1946 in Amsterdam. Roelandus is overleden.

 

1.2.4.1.10.4 Roelfien Ferwerda is geboren op woensdag 27 januari 1909 in Velsen, dochter van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1.10) en Sophia Lubbers.
Notitie bij Roelfien: Modiste.
Roelfien trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 27 juni 1934 in Amsterdam met Johannes Jacobus Hoedeman, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 9 mei 1909 in Amsterdam, zoon van Willem Hoedeman en Susanna Maria Theodora Buschenhenke.
Notitie bij Johannes: Kleermaker. Het gezin vertrok in 1939 naar Haarlem (Tesselschadestraat)

Kinderen van Roelfien en Johannes:

1 Theodora Maria Susanna Hoedeman [1.2.4.1.10.4.1], geboren in Amsterdam.
2 Johannes Wilhelmus Hoedeman [1.2.4.1.10.4.2], geboren in Amsterdam.

 

1.2.4.1.12.3 Wubbina Korte is geboren omstreeks 1908 in Winschoten, dochter van Arend Korte en Elizabeth Ferwerda (zie 1.2.4.1.12). Wubbina is overleden op woensdag 2 mei 1945 in Bellingwolde, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Wubbina: Huishoudster.
Wubbina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1930 in Bellingwolde met Arend van der Laan, 61 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Arend is geboren op dinsdag 4 augustus 1868 in Bellingwolde, zoon van Abel van der Laan en Roelfien Hazelhoff. Arend is overleden op maandag 10 september 1945 in Bellingwolde, 77 jaar oud. Arend is weduwnaar van Geertje Smit (1866-1929), met wie hij trouwde op zaterdag 27 februari 1892 in Bellingwolde.
Notitie bij Arend: Dagloner, arbeider.

 

1.2.4.1.10.1.3 Johannes Maria (Joop) Ferwerda is geboren op zondag 9 mei 1937 in Amsterdam, zoon van Evert Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.1) en Johanna Grüne.
Notitie bij de geboorte van Johannes: In het huis aan de Prinsengracht 271-2 hoog. Daarna woonde het gezin in het huis Tweede Bloemdwarsstraat 24-2
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 juli 1958 in Barneveld met Jannetje van Steenbeek, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1983 in Amsterdam. Jannetje is geboren op maandag 12 december 1938 in Voorthuizen, dochter van Gijsbertus van Steenbeek en Aaltje Brom.

Kinderen van Johannes en Jannetje:

1 René Hendrik Ferwerda, geboren op maandag 12 januari 1959 in Barneveld. Volgt 1.2.4.1.10.1.3.1.
2 Ingrid Ferwerda, geboren op donderdag 25 februari 1960 in Assendelft. Volgt 1.2.4.1.10.1.3.2.
3 Johannes Hendrik (Hennie) Ferwerda, geboren op vrijdag 9 februari 1962 in Assendelft. Volgt 1.2.4.1.10.1.3.3.

 

1.2.4.1.10.2.1 Henricus Jacobus Maria Ferwerda is geboren in Amsterdam, zoon van Gerrit Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.2) en Helena Hendrica Arendzen.
Henricus: trouwde in Amsterdam met Maria Sophia Denee.

 

1.2.4.1.10.1.3.1 René Hendrik Ferwerda is geboren op maandag 12 januari 1959 in Barneveld, zoon van Johannes Maria (Joop) Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.1.3) en Jannetje van Steenbeek. René trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10 april 1981 in Amsterdam met B.A. van Scheppingen, 21 jaar oud. B. is geboren op donderdag 7 april 1960 in Amsterdam, dochter van M. van Scheppingen en C. Geerlings.

Kind van René en B.:

1 Richard Ferwerda [1.2.4.1.10.1.3.1.1], geboren op vrijdag 20 juli 1990 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Richard: Richard werd geboren in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam.

 

1.2.4.1.10.1.3.2 Ingrid Ferwerda is geboren op donderdag 25 februari 1960 om 09:55 in Assendelft, dochter van Johannes Maria (Joop) Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.1.3) en Jannetje van Steenbeek.
Notitie bij de geboorte van Ingrid: Ingrid werd geboren in de Dorpsstraat 360 te Assendelft.
Ingrid:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 11 maart 1980 in Amsterdam met Hans Coenradi, 20 jaar oud. Hans is geboren op dinsdag 21 april 1959 om 22:25 in Amsterdam, zoon van Marinus (Rinus) Wilhelmus Coenradi en Alida Stoop. Hans is overleden op zaterdag 23 november 2013 te Amsterdam, 54 jaar oud.
Notitie bij de geboorte van Hans: Hans werd geboren in de Lanseloetstraat te Amsterdam.
(2) begon een relatie, 42 jaar oud, op dinsdag 18 februari 2003 in Amsterdam met Jörgen Ludwig Benjamin Keizer, 37 jaar oud. Jörgen is geboren op woensdag 8 september 1965 in Amsterdam, zoon van Dirk Keizer en Constance Hedwig Kiliaan. Jörgen is overleden op maandag 4 augustus 2008 in Amsterdam, 42 jaar oud.
 
Kinderen van Ingrid en Hans:

1 Sabrina Alida Coenradi, geboren op zaterdag 4 oktober 1980 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.1.10.1.3.2.1.
2 (Pleeg) Natalia Araya van Assendelft van Wijck, geboren op vrijdag 20 februari 1981 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.1.10.1.3.2.2.
3 Jeanette Coenradi, geboren op woensdag 2 juni 1982 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.1.10.1.3.2.3.

 

1.2.4.1.10.1.3.3 Johannes Hendrik (Hennie) Ferwerda is geboren op vrijdag 9 februari 1962 in Assendelft, zoon van Johannes Maria (Joop) Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.1.3) en Jannetje van Steenbeek.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Hennie werd geboren te Assendelft in het huis aan de Dorpstraat 360.
Johannes trouwde, 40 jaar oud, op dinsdag 12 november 2002 in Purmerend met Cindy Johanna Cornelia Catherina Smit, 31 jaar oud. Cindy is geboren op dinsdag 27 juli 1971 in Amsterdam, dochter van Rudolf (Ruud) Leijnse en Ida Maria Smit.
Notitie bij de geboorte van Cindy: Cindy werd geboren in het huis aan de 1ste Helmerstraat 104 te Amsterdam.

Kinderen van Johannes en Cindy:

1 Jordi Ferwerda [1.2.4.1.10.1.3.3.1], geboren op donderdag 18 september 1997 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Jordi: Jordi werd geboren in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.
2 Ricky Ferwerda [1.2.4.1.10.1.3.3.2], geboren op woensdag 11 december 2002 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Ricky: Ricky werd geboren in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.

 

1.2.4.1.10.1.3.2.1 Sabrina Alida Coenradi is geboren op zaterdag 4 oktober 1980 in Amsterdam, dochter van Hans Coenradi en Ingrid Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.1.3.2). Bij de geboorte woog Sabrina 3720 gr.
Notitie bij de geboorte van Sabrina: Sabrina werd geboren in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam.
Sabrina trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 19 augustus 2011 in Amsterdam met Ivan Jacobus Olivier, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sabrina en Ivan: Samen sinds 21-05-2006.
Ivan is geboren op zaterdag 18 augustus 1979 in Amsterdam, zoon van Peter Olivier en Martha Maria Liezie Ririhena.

Kind van Sabrina en Ivan:

1 Elisa Lizzy Ingrid Olivier [1.2.4.1.10.1.3.2.1.1], geboren op maandag 31 januari 2011 om 02:48 in Amsterdam.

2 Lana Madja Hansje Olivier [1.2.4.1.10.1.3.2.1.2] , geboren op maandag 27 januari 2014 om 00:44 in Amsterdam.

 

1.2.4.1.10.1.3.2.2 Natalia Araya van Assendelft van Wijck is geboren op vrijdag 20 februari 1981 in Amsterdam, dochter van Patricio Antonio (Tony) Araya-valencia en Flora Wilhelmina (Wil) van Assendelft van Wijck, pleegdochter van Hans Coenradi en Ingrid Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.1.3.2). Natalia ging samenwonen met Oscar Diaz valdes. Oscar is geboren op vrijdag 15 juli 1977.

Kind van Natalia en Oscar:

1 Arantxa Araya Diaz [1.2.4.1.10.1.3.2.2.1], geboren op zaterdag 25 april 2009 in Amsterdam.

 

1.2.4.1.10.1.3.2.3 Jeanette Coenradi is geboren op woensdag 2 juni 1982 in Amsterdam, dochter van Hans Coenradi en Ingrid Ferwerda (zie 1.2.4.1.10.1.3.2). Bij de geboorte woog Jeanette 3000 gr.
Notitie bij de geboorte van Jeanette: Jeanette werd geboren in de Lanseloetstraat te Amsterdam.
Jeanette trouwde, 27 jaar oud, op maandag 19 oktober 2009 in Amsterdam met Bastiaan Zeilmaker, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jeanette en Bastiaan: Samen sinds 1 november 1997.
Bastiaan is geboren op maandag 2 mei 1977 in Schagen, zoon van Hielke (Hill) Zeilmaker en Adriana Cornelia (Jeanet) dekker.

Kinderen van Jeanette en Bastiaan:

1 Jaimy Shawn Hielke Zeilmaker [1.2.4.1.10.1.3.2.3.1], geboren op dinsdag 7 februari 2006 in Purmerend.
2 Lynn Zeilmaker [1.2.4.1.10.1.3.2.3.2], geboren op woensdag 14 juli 2010 in Purmerend.

 


     
   

terug