Als u recente gegevens wilt overnemen zou ik het zeer waarderen als u de bron vermeldt, Ingrid

Stamboom Spilker

 

terug

   

Deze stamboom is uitgezocht door Johan Herman Spilker (1932-1998)

Johan Herman Spilker

Met het onderstaande begint de stamboom zoals ik die mocht gebruiken/plaatsen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd de stamboom aan te vullen.

Historie Spilker in Duitsland

De geschiedenis van de voorouders Spilker (soms ook Spilcker genoemd) speelde zich voor 1786 (voor zover bekend) voornamelijk af in Duitsland. Rond het plaatsje Eickhorst hield de familie zich bezig met het boerenbedrijf. Onduidelijk is of het een gemengd bedrijf was, dan wel alleen veeteelt. Het leven van de familie Spilker speelde zich af op boerderij nummer 10, of op boerderij nummer 47. Boerderij nummer 10 werd ook wel "Claus Statte "genoemd. Deze boerderijen maakten naar alle waarschijnlijkheid deel uit van een landgoed in de omgeving van Eickhorst. Het dorp Eickhorst is een gehucht vlakbij het plaatsje Hille, gelegen tussen Osnabruck en Hannover (in het vorstendom Minden) Naar alle waarsschijnlijkheid hebben de Spilker´s vanaf circa 1500 op boerderij nummer 10 gewoond. Bij onderzoek bleken boeken behorende bij het landgoed ofwel door brand dan wel anderzins te zijn verwoest. Er zijn aanwijzigingen gevonden, middels akten en aantekeningen in overgebleven documenten dat een aantal kinderen Spilker onder andere in dienst waren van een op een boerderij genoemde wonende boer. Zij werden "Heuerling" (huurling) genoemd. Op verscheidene documenten komt de opmerking "Neubauer"voor. Dit houdt in dat de betreffende persoon eigenaar of bewoner van de boerderij was. Oorspronkelijk stonden er rond Eickhorst een vijftiental boerderijen. In 1933 is boerderij nummer 10 jammer genoeg afgebrand.

J.H. Spilker


Kinderen van 1 .. Spilker

1 Anna Catharina Spilker. Volgt 1.1.
2 Engel Maria Spilker, geboren in Eickhorst. Volgt 1.2.
3 Anna Elisabeth Spilker, geboren in Von Claus Statte te Eickhorst. Volgt 1.3.
4 Hinrich Spilker, geboren omstreeks 1705 in Eickhorst. Volgt 1.4.
5 Johan Herman Spilker, geboren omstreeks 1705. Volgt 1.5.

1.1 Anna Catharina Spilker, dochter van .. Spilker. Anna trouwde op maandag 17 februari 1738 in Eickhorst met Johan Henrich Fugel.

Kind van Anna en Johan:
1 Catharina Marie Fugel, geboren omstreeks 1748. Catharina is overleden op donderdag 13 november 1806, ongeveer 58 jaar oud.

1.2 Engel Maria Spilker is geboren in Eickhorst, dochter van .. Spilker. Engel trouwde op zondag 7 juni 1739 met Johan Bone.

1.3 Anna Elisabeth Spilker is geboren in Von Claus Statte te Eickhorst, dochter van .. Spilker. Anna trouwde op zaterdag 6 februari 1745 met Johan Herman Hueck.

1.4 Hinrich Spilker is geboren omstreeks 1705 in Eickhorst, zoon van .. Spilker. Hinrich:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op vrijdag 26 augustus 1735 in Eickhorst met Anna Marge.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1743 in Eickhorst met Anna Maria Bohne.
Notitie bij Anna: Anna is als weduwe gaan wonen op Kloots Statte Lubbe.

1.5 Johan Herman Spilker is geboren omstreeks 1705, zoon van .. Spilker. Johan is overleden omstreeks 1753 in Claus Statte, ongeveer 48 jaar oud. Johan:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 3 januari 1740 met Catharina Lisabeth Stuckmeijer, ongeveer 25 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1715. Catharina is overleden op maandag 29 juni 1750 in Claus Statte, ongeveer 35 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op woensdag 4 november 1750 met Trin Maria Bohne.

Kinderen van Johan en Catharina:
1 Trin Margaretha Spilker. Trin is overleden in 1764.
2 Johan Heinrich Spilker, geboren in 1741. Volgt 1.5.1.
Kinderen van Johan en Trin:
1 Carl Friedrich Spilker.
2 Johan Herman Spilker, geboren op donderdag 1 juni 1752 in Eickhorst. Volgt 1.5.2.

1.5.1 Johan Heinrich Spilker is geboren in 1741, zoon van Johan Herman Spilker en Catharina Lisabeth Stuckmeijer. Johan is overleden op maandag 10 maart 1788, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Hij overleed op boerderij nummer 10 te Eickhorst.
Johan:
(1) trouwde met Catharina Ilsabein Blasen. Catharina is geboren in 1747. Catharina is overleden op dinsdag 25 juni 1771, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 8 december 1771 met Anna Catharina Engel Sudmeijer (Sudheumen). Anna is overleden na 1810.

Kinderen van Johan en Anna:
1 Trin Elisabeth Spilker, geboren in 1774.
2 Catharina Marie Louise Spilker, geboren op zondag 21 april 1776.
3 Anna Maria Greth. Ilsabein Spilker, geboren op zondag 17 mei 1778. Anna is overleden op woensdag 23 maart 1803, 24 jaar oud.
4 Annamaria Sophie Charlotte Spilker, geboren op maandag 17 april 1780.
5 Johan Friedrich Spilker, geboren op maandag 11 maart 1782.
6 Trin Margaretha Spilker, geboren op maandag 11 maart 1782.
7 Johan Christiaan Gottlieb Spilker, geboren op maandag 24 maart 1783.
8 Johan Heinrich Wilhelm Spilker, geboren op zondag 27 februari 1785.
9 Johan Herman Spilker, geboren op vrijdag 2 mei 1788.

1.5.2 Johan Herman Spilker is geboren op donderdag 1 juni 1752 in Eickhorst, zoon van Johan Herman Spilker en Trin Maria Bohne. Johan is overleden op donderdag 7 februari 1828, 75 jaar oud. Johan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 25 november 1781 met Anna Maria Ilsabein Schaffer Assenforths, 22 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 10 juli 1759. Anna is overleden op woensdag 4 november 1795, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 3 februari 1796 met Anna Maria Ilsabein Sprengers, ongeveer 33 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1763. Anna is overleden op dinsdag 13 december 1796, ongeveer 33 jaar oud.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 12 februari 1797 met Maria Elisabeth Uphoffs. Maria is overleden op woensdag 3 februari 1813.

Kinderen van Johan en Anna:
1 Carl Friedrich Spilker, geboren op dinsdag 12 maart 1782.
2 Marie Elisabeth Spilker, geboren op woensdag 17 december 1783.
3 Johan Herman Spilker, geboren op zaterdag 19 augustus 1786 in Eickhorst. Volgt 1.5.2.1.
4 Johan Heinrich Spilker, geboren op woensdag 6 mei 1789.
5 Johan Friedrich Wilhelm Spilker, geboren op zondag 1 april 1792. Johan is overleden op vrijdag 20 november 1874, 82 jaar oud.
6 Catharina Maria Spilker, geboren op vrijdag 5 juni 1795.
Kind van Johan en Anna:
1 Anna Maria Spilker, geboren op donderdag 1 december 1796. Anna is overleden op zaterdag 3 december 1796, 2 dagen oud.
Kinderen van Johan en Maria:
1 Christian Friedrich Wilhelm Spilker, geboren op maandag 25 december 1797.
2 Maria Caroline Spilker, geboren op zaterdag 1 maart 1800.
3 Heinrich Friedrich Wilhelm August Spilker, geboren op woensdag 21 januari 1801.
4 Catharina Marie Louise Spilker, geboren op dinsdag 17 augustus 1802.
5 Christine Louise Spilker, geboren op vrijdag 8 februari 1805.


1.5.2.1 Johan Herman Spilker is geboren op zaterdag 19 augustus 1786 in Eickhorst, zoon van Johan Herman Spilker en Anna Maria Ilsabein Schaffer Assenforths. Johan is overleden op zaterdag 8 juli 1871 in Hillegom, 84 jaar oud.

Spilker ontwikkelingen in Nederland

Johan Herman Spilker kwam uit Eickhorst naar alle waarschijnlijkheid al omstreeks 1806 naar Nederland als "gastarbeider" om zijn geluk (werk) te vinden. Hij vestigde zich in Hillegom. In 1808 wordt Harmen Spilker genoemd op de Quotatielijst onder nummer 173 voor fl: 2.

Quotatie was een eenmalige belasting welke door Lodewijk Napoleon aan de Nederlandse bevolking werd opgelegd. Iedere inwoner moest betalen.


De naam Spilker is verschillende malen onjuist gespeld. Vermoedelijke verschrijvingen van de belastinginners. Johan Herman was toen nog geen vaste inwoner van Hillegom. Op de Burgerlijst van 1811 staat Johan Herman namelijk niet vermeld. Bij de volkstelling van 1811-1812 wordt H. Spilkers genoteerd als knecht van G. Telkamp. Johan Herman woonde bij zijn baas in huis, in woning A 200. De in deze woning aangemerkte bewoners waren: de tuinder Gerard Telkamp, echtgenote P. van Peet, hun kind, H. Spilkers en H. Duindam. De laatste twee als knechten.


In 1816 trouwde Johan Herman met Johanna Cornelia Wibbelink. Johanna was de dochter van de niet geheel onbemiddelde timmerman Teunis Wibbelink. Bekend is namelijk dat Teunis in 1788 de woning (het huis aan de Beek genoemd) waarin zijn dochter met echtgenoot Johan Herman ging wonen, kocht voor fl: 2000,-. In 1816 verkocht Teunis de woning voor fl:3000,-. Het huis aan de Beek komt voor op de uit 1818 stammende plattegrond van de oude kern van Hillegom. Deze plattegrond hoort bij de in 1832 opgemaakte lijst van het kadaster waarop alle bezittingen genummerd zijn. Johan Herman Spilker was eigenaar van kavel nummer 1008. De woning grensde aan de oude of Hillegommerbeek. Op de tabellen staat een vermelding van alle eigenaren alsmede een omschrijving van hun bezit. De tabellen geven een indruk in wat voor soort woning Johan Herman met zijn gezin woonde. De klasse 9 waarbij de diverse gegevens over de woning van Johan Herman staan wil zeggen dat het hier gaat om een midden klassewoning van redelijke omvang. Het is niet helemaal duidelijk of de familie Spilker op de in 1843-1847 opgemaakte plattegrond nog in dit huis woonde. Zeker is dat de familie in 1832 wel in het huis aan de Beek woonde. Aan de hand van een houtsnede geeft het een idee van de omgeving waarin het huis aan de Beek stond. In het midden het mogelijke Spilkerhuis. Deze foto werd gemaakt door amateurfotograaf J.A. van Eijk uit Amsterdam. Het is echter niet voor 100% zeker dat het huis op de foto uit 1855 hetzelfde huis is als genoemd op de kadasterlijst uit 1832. Het staat echter wel op precies dezelfde plaats.

J.H. Spilker

Kadasterlijst waarop alle bezittingen genummerd zijn. Deze lijst is gemaakt in het jaar 1832. Johan was de eigenaar van kavel nr. 1008. Zijn woning grensde aan de Oude- of Hillegommerbeek.Plattegrond gemaakt in circa 1843-1847. Hier woonden in 1832 de familie Spilker.Het lichte huis links van de toren zou het familiehuis moeten zijn. Ongeveer in 1988 is dit gedeelte van Hillegom slachtoffer geworden van de slopershamer.
Johan trouwde, 30 jaar oud, op zondag 15 december 1816 met Cornelia Johanna Wibbelink, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 28 juni 1796, dochter van Theunis Wibbelink en Geertrui van der Helm. Cornelia is overleden op zondag 11 september 1864 in Hillegom, 68 jaar oud.

Kinderen van Johan en Cornelia:

1 Herman Karel Spilker, geboren op woensdag 24 december 1817 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.1.
2 Gerardus Anthonie Spilker, geboren op woensdag 17 november 1819 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.
3 Geertruida Marianna Spilker, geboren op vrijdag 2 november 1821 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.3.
4 Johanna Elisabeth Spilker, geboren op zondag 2 november 1823 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.4.
5 Johanna Cornelia Spilker, geboren op donderdag 24 november 1825 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.5.
6 Willem Spilker, geboren op zondag 9 september 1827 in Hillegom. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1827.
7 Wilhelmina Spilker, geboren op dinsdag 16 juni 1829 in Hillegom. Wilhelmina is overleden op donderdag 18 juni 1829 in Hillegom, 2 dagen oud.
8 Alida Spilker, geboren op dinsdag 14 december 1830 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.6.
9 Willem Frederik Spilker, geboren op dinsdag 5 februari 1833 in Hillegom. Willem is overleden op woensdag 24 december 1845 in Hillegom, 12 jaar oud.
10 Maria Spilker, geboren op donderdag 25 augustus 1836 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.7.

1.5.2.1.1 Herman Karel Spilker is geboren op woensdag 24 december 1817 in Hillegom, zoon van Johan Herman Spilker en Cornelia Johanna Wibbelink. Herman is overleden op woensdag 6 november 1850 in Hillegom, 32 jaar oud. Herman trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 18 februari 1847 in Hillegom met Petronella van Zanten.

Kinderen van Herman en Petronella:
1 Willem Spilker, geboren op zaterdag 29 mei 1847 in Hillegom. Willem is overleden op zondag 30 mei 1847 in Hillegom, 1 dag oud.
2 Johanna Cornelia Spilker, geboren op maandag 25 juni 1849 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.1.1.
3 Herman Karel Spilker, geboren op maandag 16 december 1850 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.1.2.

1.5.2.1.1.1 Johanna Cornelia Spilker is geboren op maandag 25 juni 1849 in Hillegom, dochter van Herman Karel Spilker en Petronella van Zanten. Johanna is overleden op woensdag 25 januari 1905 in ´s-Graveland, 55 jaar oud. Johanna trouwde met Marinus Zweekhorst. Marinus is geboren op woensdag 28 maart 1838 in Apeldoorn, zoon van Jan Zweekhorst en Gerritje Nijland. Marinus is overleden op vrijdag 22 september 1916 in Hilversum, 78 jaar oud. Hij trouwde later op donderdag 30 juli 1863 in Hillegom met Maria Spilker (1836-1873), zie 1.5.2.1.7.
Notitie bij Marinus: Broodbakker.

1.5.2.1.1.2 Herman Karel Spilker is geboren op maandag 16 december 1850 in Hillegom, zoon van Herman Karel Spilker en Petronella van Zanten. Herman is overleden op zaterdag 30 november 1929, 78 jaar oud. Herman:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1889 in Hillegom met Elisabeth Keijzer. Elisabeth is overleden vóór 1897.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op vrijdag 26 maart 1897 in Maasland met Elisabeth Keijzer, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Elisabeth: Zij is een nicht van Hermans eerste vrouw.
Elisabeth is geboren op woensdag 29 augustus 1866 in Maasland, dochter van Cornelis Keijzer en Lena van Berkel. Elisabeth is overleden op dinsdag 26 februari 1952, 85 jaar oud.

Kinderen van Herman en Elisabeth:
1 Herman Karel Spilker, geboren op donderdag 20 maart 1890 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.1.2.1.
2 Jan Spilker, geboren op vrijdag 2 oktober 1891 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.1.2.2.


1.5.2.1.1.2.1 Herman Karel Spilker is geboren op donderdag 20 maart 1890 in Hillegom, zoon van Herman Karel Spilker en Elisabeth Keijzer. Herman trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 22 augustus 1917 in Hillegom met Maria Jacoba Smit.

1.5.2.1.1.2.2 Jan Spilker is geboren op vrijdag 2 oktober 1891 in Hillegom, zoon van Herman Karel Spilker en Elisabeth Keijzer. Jan is overleden op zondag 7 april 1974 in Hillegom, 82 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Apolonia Helena Margaretha Bouwmeester.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Apolonia: Tweede vrouw van Jan.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 mei 1919 met Maria Elizabeth Veerman, 22 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 25 augustus 1896 in Den Haag, dochter van Hugo Veerman en Mietje Wiersma. Maria is overleden op woensdag 8 november 1967 in Hillegom, 71 jaar oud.


1.5.2.1.2 Gerardus Anthonie Spilker is geboren op woensdag 17 november 1819 in Hillegom, zoon van Johan Herman Spilker en Cornelia Johanna Wibbelink. Gerardus is overleden op maandag 7 mei 1860 in Hillegom, 40 jaar oud.


Notitie bij Gerardus: Gerardus werd op 2 november 1842 opgeroepen voor de Militaire Dienstverlening 1838-1842. Hij werd vrijgesteld voor deelname vanwege broederdienst. Gerardus en Matje verhuisden op 29 juni 1845 naar Wassenaar. Vier jaar later op 8 oktober 1849 keerden zij terug naar Hillegom.
Gerardus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16 november 1842 met Matje van Staveren, 26 jaar oud. Matje is geboren op vrijdag 1 maart 1816 in Mijdrecht, dochter van Wouter van Staveren en Magdalena van Leeuwen. Matje is overleden op donderdag 5 december 1895 in Hillegom, 79 jaar oud.

Kinderen van Gerardus en Matje:

1 Cornelia Spilker, geboren op zaterdag 25 februari 1843 in Hillegom. Cornelia is overleden op dinsdag 7 oktober 1845 in Wassenaar, 2 jaar oud.
2 Magdalena Spilker, geboren op zaterdag 17 februari 1844 in Hillegom. Magdalena is overleden op zaterdag 14 september 1844 in Hillegom, 6 maanden oud.
3 Cornelia Magdalena Spilker, geboren op vrijdag 15 mei 1846 in Wassenaar. Cornelia is overleden op vrijdag 25 september 1846 in Wassenaar, 4 maanden oud.
4 Johanna Cornelia Spilker, geboren op donderdag 13 mei 1847 in Wassenaar. Volgt 1.5.2.1.2.1.
5 Johan Herman Spilker, geboren op maandag 18 september 1848 in Wassenaar. Volgt 1.5.2.1.2.2.
6 Magdalena Spilker, geboren op zondag 30 september 1849 in Wassenaar. Volgt 1.5.2.1.2.3.
7 Ewoud Spilker, geboren op zondag 2 februari 1851 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.4.
8 Willem Frederik Spilker, geboren op vrijdag 13 oktober 1854 in Hillegom. Willem is overleden op dinsdag 17 oktober 1854 in Hillegom, 4 dagen oud.
9 Gerardus Anthonie Matje Spilker, geboren op dinsdag 18 augustus 1857 in Hillegom. Gerardus is overleden op maandag 2 november 1857 in Hillegom, 2 maanden oud.

1.5.2.1.2.1 Johanna Cornelia Spilker is geboren op donderdag 13 mei 1847 in Wassenaar, dochter van Gerardus Anthonie Spilker en Matje van Staveren. Johanna is overleden op vrijdag 15 december 1893 in Hillegom, 46 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16 augustus 1871 met Dirk Evers.
Notitie bij Dirk: Arbeider.

Kinderen van Johanna en Dirk:
1 Hendrik Evers, geboren omstreeks 1873 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.1.1.
2 Johan Cornelis Evers, geboren omstreeks 1880 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.1.2.

1.5.2.1.2.1.1 Hendrik Evers is geboren omstreeks 1873 in Hillegom, zoon van Dirk Evers en Johanna Cornelia Spilker.
Notitie bij Hendrik: Arbeider.
Hendrik trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 8 mei 1895 in Haarlemmermeer met Neeltje Soet, ongeveer 21 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1874 in Haarlemmermeer, dochter van Hendrik Soet en Cornelia van Huijen.

1.5.2.1.2.1.2 Johan Cornelis Evers is geboren omstreeks 1880 in Hillegom, zoon van Dirk Evers en Johanna Cornelia Spilker. Johan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 10 april 1909 in Sliedrecht met Lijntje Boulonois, ongeveer 33 jaar oud. Lijntje is geboren omstreeks 1876 in Sliedrecht, dochter van Krijn Boulonois en Maria Teeuw.
 

1.5.2.1.2.1.1 Hendrik Evers is geboren omstreeks 1873 in Hillegom, zoon van Dirk Evers en Johanna Cornelia Spilker. Hendrik trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 8 mei 1895 in Haarlemmermeer met Neeltje Soet, ongeveer 21 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1874 in Haarlemmermeer, dochter van Hendrik Soet en Cornelia van Huijen.

1.5.2.1.2.2 Johan Herman Spilker is geboren op maandag 18 september 1848 in Wassenaar, zoon van Gerardus Anthonie Spilker en Matje van Staveren. Johan is overleden op vrijdag 12 maart 1920 in Hillegom, 71 jaar oud.

Hendrika was 19 jaar en nog ongehuwd toen zij op 15 december 1870 beviel van hun eerste kind Johan. Hij werd geboren in het huis nr.79 (wijk B) te Hillegom. De aangifte van zijn geboorte werd gedaan door Dr. Engel Jacob Johannes Klein. Bij haar huwelijk met Johan werd hun eerste kind door Johan erkend.

Toestemming tot het huwelijk tussen Johan en Hendrika werd verleend door Kolonel Kommandant van het 4de regiment infanterie bij welk korps Johan diende.


Johan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 2 november 1871 met Hendrika Johanna Scheepmaker, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 15 september 1851 in Hillegom, dochter van Jan Scheepmaker en Johanna Beukers. Hendrika is overleden op donderdag 20 september 1917 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: Dienstbode.

Kinderen van Johan en Hendrika:

1 Johan Spilker, geboren op donderdag 15 december 1870 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.1.
2 Gerardus Antonie Spilker, geboren op woensdag 4 september 1872 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.
3 Hendrik Johannes Spilker, geboren op dinsdag 10 februari 1874 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.3.
4 Jan Spilker, geboren op dinsdag 5 januari 1875 in Hillegom. Jan is overleden op zondag 9 februari 1902 in Hillegom, 27 jaar oud.
5 .. Spilker, geboren op zondag 2 december 1877 in Hillegom.
6 Hendrika Johanna Spilker, geboren op zaterdag 16 februari 1878 in Hillegom. Hendrika is overleden op zaterdag 30 november 1878 in Hillegom, 9 maanden oud.
7 Willem Spilker, geboren op zondag 25 mei 1879 in Hillegom. Willem is overleden op vrijdag 27 juni 1879 in Hillegom, 1 maand oud.
8 Hendrika Johanna Spilker, geboren op vrijdag 25 juni 1880 in Hillegom. Hendrika is overleden op maandag 13 september 1880 in Hillegom, 2 maanden oud.
9 Johanna Hendrika Spilker, geboren op dinsdag 23 augustus 1881 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.4.
10 Matje Spilker, geboren op maandag 5 november 1883 in Hillegom. Matje is overleden op zondag 26 november 1950 in Haarlem (ongehuwd), 67 jaar oud.

Matje Spilker met Dhr. Mus


11 Johanna Cornelia Spilker, geboren op dinsdag 12 februari 1884 in Hillegom. Johanna is overleden op donderdag 30 augustus 1888 in Hillegom, 4 jaar oud.
12 Cornelis Spilker, geboren op zaterdag 27 juni 1885 in Hillegom. Cornelis is overleden op donderdag 20 augustus 1885 in Hillegom, 1 maand oud.
13 Elizabeth Spilker, geboren op zondag 29 augustus 1886 in Hillegom. Elizabeth is overleden op vrijdag 7 juli 1978 in Voorburg (ongehuwd), 91 jaar oud.
Notitie bij Elizabeth: In 1904 woonde zij in Amsterdam.


1.5.2.1.2.2.1 Johan Spilker is geboren op donderdag 15 december 1870 in Hillegom, zoon van Johan Herman Spilker en Hendrika Johanna Scheepmaker. Johan is overleden op vrijdag 12 oktober 1945 in Hillegom, 74 jaar oud.
Notitie bij Johan: Bloemistknecht. In november 1911 woonden zij in Bloemendaal.
Johan trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 15 november 1911 in Bloemendaal met Inkelina Antje Pool, ongeveer 26 jaar oud. Inkelina is geboren omstreeks 1885 in Zuidbroek, dochter van Idze Pool en Martje Meijer.
Notitie bij Inkelina: Dienstbode.

Johan Spilker & Inkelina Antje Pool

1.5.2.1.2.2.2 Gerardus Antonie Spilker is geboren op woensdag 4 september 1872 in Hillegom, zoon van Johan Herman Spilker en Hendrika Johanna Scheepmaker. Gerardus is overleden op maandag 31 maart 1919 in Hillegom, 46 jaar oud. Bloemistenknecht/arbeider. Na het overlijden van zijn vrouw Maria ging het niet goed met Gerard. Hij overleed vijf maanden na Maria. De kinderen werden elders geplaatst.
Gerardus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 11 juni 1902 in Haarlemmermeer met Maria Hendrika Bakker, 23 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 15 februari 1879 in Haarlemmermeer, dochter van Hendrik Bakker en Maartje Waasdorp. Maria is overleden op zondag 13 oktober 1918 in Hillegom, 39 jaar oud.

Gerardus SpilkerMaria Hendrika Bakker

Kinderen van Gerardus en Maria:

1 Johan Herman Spilker, geboren op zondag 3 mei 1903 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.1.
2 Maartje Spilker, geboren op zaterdag 17 maart 1906 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.2.
3 Hendrik Spilker, geboren op zaterdag 9 mei 1908 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.3.
4 Jan Spilker, geboren op woensdag 9 maart 1910 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.4.
5 Hendrika Johanna Spilker, geboren op vrijdag 6 december 1912. Hendrika is overleden op vrijdag 17 september 1915, 2 jaar oud.
6 Maria Anthonia Spilker, geboren op maandag 4 januari 1915 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.5.
 


1.5.2.1.2.2.2.1 Johan Herman Spilker is geboren op zondag 3 mei 1903 in Hillegom, zoon van Gerardus Antonie Spilker en Maria Hendrika Bakker. Johan is overleden op zaterdag 7 juli 1973 in Ermelo, 70 jaar oud.
Notitie bij Johan: Los werkman, sergeant majoor instr. KNIL, ambtenaar op een Rijksbureau, portier, kantoorbediende.

Johan ging op 12 december 1921 vanuit Hillegom naar Haarlem. In 1924 verlaat hij Haarlem en vertrekt naar Leiden. Hij trouwde Jannetje en nam dienst bij de KNIL. Zij vertrokken in 1931 naar Indonesie. In 1939 vertrok Johan met zijn tweede vrouw Greta en kinderen met verlof naar Nederland. Door het uitbreken van de 2de Wereldoorlog konden zij niet terug naar Indonesie.


Johan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 januari 1931 in Rijnsburg met Jannetje Brussee, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op zaterdag 9 mei 1908 in Rijnsburg, dochter van Pieter Brussee en Marigje Adriana de Kluiver. Jannetje is overleden op woensdag 13 september 1933 in Malang (Indonesie), 25 jaar oud.

Johan Herman Spilker & Jannetje Brussee
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 24 januari 1936 in Malang (Indonesie) met Greta (Greet) Willemsen, 23 jaar oud. Greta is geboren op dinsdag 10 december 1912 in Soerabaja (Indonesie). Greta is overleden op dinsdag 17 februari 1998 in Lelystad, 85 jaar oud.

Kinderen van Johan en Jannetje:

1 Peter Gerard Spilker (Wijnberg).
2 Johan Herman Spilker, geboren op woensdag 27 januari 1932 in Bandung (Indonesie). Volgt 1.5.2.1.2.2.2.1.1.
Kinderen van Johan en Greta:
1 .. Spilker.
2 .. Spilker.
3 .. Spilker.
4 .. Spilker.


1.5.2.1.2.2.2.1.1 Johan Herman Spilker is geboren op woensdag 27 januari 1932 in Bandung (Indonesie), zoon van Johan Herman Spilker en Jannetje Brussee. Johan is overleden op zaterdag 29 augustus 1998 in Amsterdam, 66 jaar oud.

Johan werd na het overlijden van zijn moeder in 1933 opgenomen door het echtpaar Berend Joseph Lirb (3 maart 1901 te Amsterdam) en zijn vrouw Gijsberta Hendrika Koot (20 september 1897 te Utrecht) als hun pleegzoon. Hij ging de achternaam Spilker pas vanaf zijn 19de gebruiken.


Johan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 augustus 1956 in Amsterdam met Catharina Maria van der Zon, 25 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 3 juli 1931 in Amsterdam, dochter van Adrianus Joannes Theodorus van der Zon en Catharina Maria van Diemen. Catharina is overleden op vrijdag 5 maart 1982 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Johan Herman SpilkerCatharina Maria van der Zon
Kinderen van Johan en Catharina:

1 .. Spilker.
2 .. Spilker.
3 .. Spilker.
4 Adriana Irene Petronella Spilker, geboren op zaterdag 8 oktober 1966 in Amsterdam. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1.


1.5.2.1.2.2.2.1.1.1 Adriana Irene Petronella Spilker is geboren op zaterdag 8 oktober 1966 in Amsterdam, dochter van Johan Herman Spilker en Catharina Maria van der Zon (zie verder stamboom Zeilmaker)

 

1.5.2.1.2.2.2.2 Maartje Spilker is geboren op zaterdag 17 maart 1906 in Hillegom, dochter van Gerardus Antonie Spilker en Maria Hendrika Bakker. Maartje is overleden op zaterdag 19 april 1986 in Haarlem, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maartje: Noorderbegraafplaats te Haarlem.

Maartje SpilkerMaartje Spilker & haar broer Jan SpilkerMaartje Spilker & haar zus Maria Anthonia Spilker


Maartje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16 december 1931 in Haarlem met Gerardus Leo Kaasenbrood, 36 jaar oud. Gerardus is geboren op maandag 7 oktober 1895 in Haarlem. Gerardus is overleden op dinsdag 24 november 1964 in Haarlem, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus: Noorderbegraafplaats te Haarlem.

Kind van Maartje en Gerardus:

1 Gerard Kaasenbrood.1.5.2.1.2.2.2.3 Hendrik Spilkeris geboren op zaterdag 9 mei 1908 in Hillegom, zoon van Gerardus Antonie Spilker en Maria Hendrika Bakker. Hendrik is overleden op maandag 21 augustus 1989 in Haarlem, 81 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik kwam op 6 april 1919 vanuit Hillegom naar Spaarndam eerst naar het tehuis "op de Kolk" en later bij familie in Spaarndam. Van daaruit vertrok hij naar Nijmegen (vermoedelijk ook naar huize Neerbosch) Huisschilder.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 20 augustus 1930 in Haarlem met Margaretha Philipina van Duffelen, 27 jaar oud. Margaretha is geboren op maandag 27 juli 1903 in Haarlem, dochter van Johannes Martinus Maria van Duffelen en Margaretha Phillipina Fraiquin. Margaretha is overleden op donderdag 27 augustus 1987 in Hillegom, 84 jaar oud.


Kind van Hendrik en Margaretha:

1 Loes Spilker.

 

 

 

1.5.2.1.2.2.2.4 Jan Spilker is geboren op woensdag 9 maart 1910 in Hillegom, zoon van Gerardus Antonie Spilker en Maria Hendrika Bakker. Jan is overleden op dinsdag 12 december 2006 in Den Haag, 96 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan werd begraven op "Nieuw Eykendynen" te Den Haag.
Notitie bij Jan: Jan werd na het overlijden van zijn ouders in huize Neerbosch te Nijmegen geplaatst.
Jan trouwde met Thérèse Gertrude Linke. Thérèse is geboren omstreeks 1912. Thérèse is overleden op zaterdag 12 juni 1999 in Den Haag, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Thérèse: Zij werd begraven op "Nieuw Eykenduynen" te Den Haag.

Jan Spilker met zijn zus Maartje Spilker

1.5.2.1.2.2.2.5 Maria Anthonia Spilker is geboren op maandag 4 januari 1915 in Hillegom, dochter van Gerardus Antonie Spilker en Maria Hendrika Bakker. Maria is overleden op maandag 27 september 1976 in Beverwijk, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Maria werd begraven te Beverwijk (Duinrust)
Notitie bij Maria: Maria werd na het overlijden van haar ouders bij een oom en tante ondergebracht. Van daaruit wordt zij in huize Neerbosch te Nijmegen geplaatst. Kindermeisje.
Maria trouwde met Willem Schipper.

Kinderen van Maria en Willem:

1 Anthonetta Maria Schipper, geboren op donderdag 28 november 1946 in Beverwijk. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.5.1.
2 Hendrika Johanna (Henny) Schipper, geboren op woensdag 3 maart 1948. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.5.2.
3 Willem Schipper, geboren op zaterdag 28 juli 1951 in Beverwijk. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.5.3.
 

Maria Anthonia Spilker & haar zus Maartje SpilkerMaria & Wim Schipper (25 jaar getrouwd)

1.5.2.1.2.2.2.5.1 Anthonetta Maria Schipper is geboren op donderdag 28 november 1946 in Beverwijk, dochter van Willem Schipper en Maria Anthonia Spilker. Anthonetta trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 april 1966 in Beverwijk met Peter Björn Feenstra, 21 jaar oud. Peter is geboren op vrijdag 19 januari 1945.

Kinderen van Anthonetta en Peter:

1 Björn Feenstra, geboren op dinsdag 30 augustus 1966.
2 Laura Feenstra, geboren op dinsdag 15 april 1969.

1.5.2.1.2.2.2.5.2 Hendrika Johanna (Henny) Schipper is geboren op woensdag 3 maart 1948, dochter van Willem Schipper en Maria Anthonia Spilker. Hendrika trouwde met Paul Kockx.

Kind van Hendrika en Paul:
1 Jennifer Paula Kockx, geboren op dinsdag 7 december 1971 in Haarlem. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.5.2.1.

1.5.2.1.2.2.2.5.2.1 Jennifer Paula Kockx is geboren op dinsdag 7 december 1971 in Haarlem, dochter van Paul Kockx en Hendrika Johanna (Henny) Schipper. Jennifer trouwde met Robbert Verweij.

Kinderen van Jennifer en Robbert:
1 Valentijn Verweij.
2 Tessel Caró Verweij, geboren op donderdag 10 mei 2007 in Delft.

1.5.2.1.2.2.2.5.3 Willem Schipper is geboren op zaterdag 28 juli 1951 in Beverwijk, zoon van Willem Schipper en Maria Anthonia Spilker. Willem is overleden op vrijdag 10 oktober 2008 in Beverwijk, 57 jaar oud. Willem trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 mei 1973 in Beverwijk met Jannie Eijking.

Kinderen van Willem en Jannie:
1 Manja Schipper.
2 Ilja Josina Schipper, geboren op vrijdag 27 augustus 1976 in Beverwijk. Volgt 1.5.2.1.2.2.2.5.3.1.

1.5.2.1.2.2.2.5.3.1 Ilja Josina Schipper is geboren op vrijdag 27 augustus 1976 in Beverwijk, dochter van Willem Schipper en Jannie Eijking. Ilja trouwde met Vera.

Kind van Ilja en Vera:
1 Kick Willem Schipper, geboren op zaterdag 22 november 2008 in Wijk aan Zee.1.5.2.1.2.2.3 Hendrik Johannes Spilker is geboren op dinsdag 10 februari 1874 in Hillegom, zoon van Johan Herman Spilker en Hendrika Johanna Scheepmaker. Hendrik is overleden op zondag 17 januari 1937 in Hillegom, 62 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 november 1900 met Elizabeth Schilpzand.

1.5.2.1.2.2.4 Johanna Hendrika Spilker is geboren op dinsdag 23 augustus 1881 in Hillegom, dochter van Johan Herman Spilker en Hendrika Johanna Scheepmaker. Johanna is overleden op zondag 27 november 1955 in Loosdrecht, 74 jaar oud. Johanna:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 16 januari 1914 in Amsterdam met Jan Eijgenbrood, 30 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 3 april 1883 in Amsterdam. Jan is overleden op dinsdag 25 juli 1933 in Amsterdam, 50 jaar oud.
(2) trouwde, 69 jaar oud, op zaterdag 7 juli 1951 in Loosdrecht met Hermanus Aarts, 75 jaar oud. Hermanus is geboren op zondag 9 januari 1876 in Groningen, zoon van Anne Aarts en Elisabeth Roemers.
Notitie bij Hermanus: Kleermaker.

Kind van Johanna en Jan:

1 Willem Eijgenbrood, geboren op woensdag 20 februari 1918 in Amsterdam.

De twee dames rechts van rechts naar Links : Maartje Spilker en Johanna Hendrika Eijgenbrood -Spilker (1881-)  (Trouwerij van zoon Wim Eijgenbrood)

1.5.2.1.2.3 Magdalena Spilker is geboren op zondag 30 september 1849 in Wassenaar, dochter van Gerardus Anthonie Spilker en Matje van Staveren. Magdalena trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 14 augustus 1884 met Peter van Dijk.

1.5.2.1.2.4 Ewoud Spilker is geboren op zondag 2 februari 1851 in Hillegom, zoon van Gerardus Anthonie Spilker en Matje van Staveren. Ewoud is overleden op vrijdag 12 maart 1920 in Hillegom, 69 jaar oud. Ewoud trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 11 mei 1882 met Hilletje Hartwigsen.

Kind van Ewoud en Hilletje:

1 Christiaan Spilker, geboren omstreeks 1885 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.2.4.1.

1.5.2.1.2.4.1 Christiaan Spilker is geboren omstreeks 1885 in Hillegom, zoon van Ewoud Spilker en Hilletje Hartwigsen. Christiaan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 3 december 1914 in Maassluis met Hendrina van Riel, ongeveer 29 jaar oud. Hendrina is geboren omstreeks 1885 in Maassluis, dochter van Jacob van Riel en Hendrina Schonenberg.1.5.2.1.3 Geertruida Marianna Spilker is geboren op vrijdag 2 november 1821 in Hillegom, dochter van Johan Herman Spilker en Cornelia Johanna Wibbelink. Geertruida is overleden op zaterdag 13 juli 1861 in Hillegom, 39 jaar oud. Geertruida:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 13 december 1843 in Hillegom met Ewoud van der Mark.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 25 december 1851 met Jan de Nijs.
Notitie bij Jan: Spoorwegbeambte.

Kind van Geertruida en Jan:

1 Pieter Steven de Nijs, geboren omstreeks 1855 in Hillegom. Volgt 1.5.2.1.3.1.

1.5.2.1.3.1 Pieter Steven de Nijs is geboren omstreeks 1855 in Hillegom, zoon van Jan de Nijs en Geertruida Marianna Spilker.
Notitie bij Pieter: Spoorwegbeambte.
Pieter:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 3 februari 1876 in Anna Paulowna met Antje Bruineman, ongeveer 23 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1853 in Petten, dochter van Cornelis Bruineman en Trijntje Schrieken. Antje is overleden vóór 1896, ongeveer 43 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op donderdag 9 april 1896 in IJzendoorn met Gerretje Jansen, ongeveer 38 jaar oud. Gerretje is geboren omstreeks 1858 in IJzendoorn, dochter van Arie Jansen en Johanna Maria Hasselman.

1.5.2.1.4 Johanna Elisabeth Spilker is geboren op zondag 2 november 1823 in Hillegom, dochter van Johan Herman Spilker en Cornelia Johanna Wibbelink. Johanna is overleden op woensdag 7 april 1897 in Hillegom, 73 jaar oud. Johanna:
(1) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 7 februari 1867 met Wilhelm Kroschel.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op woensdag 10 maart 1880 met Jan van Kooten.

1.5.2.1.5 Johanna Cornelia Spilker is geboren op donderdag 24 november 1825 in Hillegom, dochter van Johan Herman Spilker en Cornelia Johanna Wibbelink. Johanna is overleden op woensdag 9 mei 1860 in Hillegom, 34 jaar oud. Johanna trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 27 mei 1857 met Gottlieb Friedrich Wilhelm Lubbert Lubbert.

1.5.2.1.6 Alida Spilker is geboren op dinsdag 14 december 1830 in Hillegom, dochter van Johan Herman Spilker en Cornelia Johanna Wibbelink. Alida is overleden op vrijdag 16 februari 1877 in Hillegom, 46 jaar oud. Alida trouwde met Cornelis van Wouw.

1.5.2.1.7 Maria Spilker is geboren op donderdag 25 augustus 1836 in Hillegom, dochter van Johan Herman Spilker en Cornelia Johanna Wibbelink. Maria is overleden op zondag 26 januari 1873 in ´s-Graveland, 36 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 30 juli 1863 in Hillegom met Marinus Zweekhorst, 25 jaar oud. Marinus is geboren op woensdag 28 maart 1838 in Apeldoorn, zoon van Jan Zweekhorst en Gerritje Nijland. Marinus is overleden op vrijdag 22 september 1916 in Hilversum, 78 jaar oud. Hij is weduwnaar van Johanna Cornelia Spilker (1849-1905), zie 1.5.2.1.1.1.
Notitie bij Marinus: Broodbakker.

Kind van Maria en Marinus:
1 Johanna Hermina Zweekhorst, geboren omstreeks 1865 in Nederhorst den Berg. Volgt 1.5.2.1.7.1.

1.5.2.1.7.1 Johanna Hermina Zweekhorst is geboren omstreeks 1865 in Nederhorst den Berg, dochter van Marinus Zweekhorst en Maria Spilker. Johanna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1885 in ´s-Graveland met Jan Brunt, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1861 in Weesp, zoon van Jacobus Brunt en Teuntje Schrijver.
Notitie bij Jan: Melkboer.

Index

Aarts, Anne [Schoonvader van 1.5.2.1.2.2.4]
Aarts, Hermanus (*09-01-1876) [Partner van 1.5.2.1.2.2.4]
Assenforths, Anna Maria Ilsabein Schaffer (*10-07-1759, †04-11-1795) [Partner van 1.5.2]
Bakker, Maria Hendrika (*15-02-1879, †13-10-1918) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2]
Beukers, Johanna [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.2]
Blasen, Catharina Ilsabein (*1747, †25-06-1771) [Partner van 1.5.1]
Bloem, .. [Dochter van 1.5.2.1.2.2.2.5.3.1]
Bohne, Anna Maria [Partner van 1.4]
Bohne, Trin Maria [Partner van 1.5]
Bone, Johan [Partner van 1.2]
Boulonois, Krijn [Schoonvader van 1.5.2.1.2.1.2]
Boulonois, Lijntje (*±1876) [Partner van 1.5.2.1.2.1.2]
Bouwmeester, Apolonia Helena Margaretha [Partner van 1.5.2.1.1.2.2]
Bruineman, Antje (*±1853, †1896) [Partner van 1.5.2.1.3.1]
Bruineman, Cornelis [Schoonvader van 1.5.2.1.3.1]
Brunt, Jacobus [Schoonvader van 1.5.2.1.7.1]
Brunt, Jan (*±1861) [Partner van 1.5.2.1.7.1]
Brussee, Jannetje (*09-05-1908, †13-09-1933) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.1]
Brussee, Pieter [Schoonvader van 1.5.2.1.2.2.2.1]
de Kluiver, Marigje Adriana [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.2.2.1]
de Nijs, Jan [Partner van 1.5.2.1.3]
de Nijs, Pieter Steven (*±1855) [Nummer 1.5.2.1.3.1]
dekker, Adriana Cornelia (Jeanet) [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1]
Eijgenbrood, Jan (*03-04-1883, †25-07-1933) [Partner van 1.5.2.1.2.2.4]
Eijgenbrood, Willem (*20-02-1918) [Zoon van 1.5.2.1.2.2.4]
Eijking, Jannie [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.5.3]
Evers, Dirk [Partner van 1.5.2.1.2.1]
Evers, Hendrik (*±1873) [Nummer 1.5.2.1.2.1.1]
Evers, Johan Cornelis (*±1880) [Nummer 1.5.2.1.2.1.2]
Feenstra, Björn (*30-08-1966) [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.5.1]
Feenstra, Laura (*15-04-1969) [Dochter van 1.5.2.1.2.2.2.5.1]
Feenstra, Peter Björn (*19-01-1945) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.5.1]
Fraiquin, Margaretha Phillipina [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.2.2.3]
Fugel, Catharina Marie (*±1748, †13-11-1806) [Dochter van 1.1]
Fugel, Johan Henrich [Partner van 1.1]
Hartwigsen, Hilletje [Partner van 1.5.2.1.2.4]
Hasselman, Johanna Maria [Schoonmoeder van 1.5.2.1.3.1]
Hueck, Johan Herman [Partner van 1.3]
Jansen, Arie [Schoonvader van 1.5.2.1.3.1]
Jansen, Gerretje (*±1858) [Partner van 1.5.2.1.3.1]
Kaasenbrood, Gerard [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.2]
Kaasenbrood, Gerardus Leo (*07-10-1895, †24-11-1964) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.2]
Keijzer, Cornelis [Schoonvader van 1.5.2.1.1.2]
Keijzer, Elisabeth (†<1897) [Partner van 1.5.2.1.1.2]
Keijzer, Elisabeth (*29-08-1866, †26-02-1952) [Partner van 1.5.2.1.1.2]
Kockx, Jennifer Paula (*07-12-1971) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.5.2.1]
Kockx, Paul [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.5.2]
Kroschel, Wilhelm [Partner van 1.5.2.1.4]
Linke, Thérèse Gertrude (*±1912, †12-06-1999) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.4]
Lubbert, Gottlieb Friedrich Wilhelm [Partner van 1.5.2.1.5]
Marge, Anna [Partner van 1.4]
Meijer, Martje [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.2.1]
Nijland, Gerritje [Schoonmoeder van 1.5.2.1.1.1] [Schoonmoeder van 1.5.2.1.7]
Pool, Idze [Schoonvader van 1.5.2.1.2.2.1]
Pool, Inkelina Antje (*±1885) [Partner van 1.5.2.1.2.2.1]
Roemers, Elisabeth [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.2.4]
Scheepmaker, Hendrika Johanna (*15-09-1851, †20-09-1917) [Partner van 1.5.2.1.2.2]
Scheepmaker, Jan [Schoonvader van 1.5.2.1.2.2]
Schilpzand, Elizabeth [Partner van 1.5.2.1.2.2.3]
Schipper, anthonetta Maria (*28-11-1946) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.5.1]
Schipper, Hendrika Johanna (Henny) (*03-03-1948) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.5.2]
Schipper, Ilja Josina (*27-08-1976) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.5.3.2]
Schipper, Kick Willem (*22-11-2008) [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.5.3.2]
Schipper, Manja [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.5.3.1]
Schipper, Vera [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.5.3.2]
Schipper, Willem [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.5]
Schipper, Willem (*28-07-1951, †10-10-2008) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.5.3]
Schonenberg, Hendrina [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.4.1]
Schrieken, Trijntje [Schoonmoeder van 1.5.2.1.3.1]
Schrijver, Teuntje [Schoonmoeder van 1.5.2.1.7.1]
Smit, Maria Jacoba [Partner van 1.5.2.1.1.2.1]
Soet, Hendrik [Schoonvader van 1.5.2.1.2.1.1]
Soet, Neeltje (*±1874) [Partner van 1.5.2.1.2.1.1]
Spilker, .. [Kind van 1.5.2.1.2.2.2.1.1]
Spilker, .. [Kind van 1.5.2.1.2.2.2.1]
Spilker, .. [Kind van 1.5.2.1.2.2.2.1]
Spilker, .. [Kind van 1.5.2.1.2.2.2.1]
Spilker, .. [Kind van 1.5.2.1.2.2.2.1]
Spilker, .. [Nummer 1]
Spilker, .. (*02-12-1877) [Kind van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Adriana Irene Petronella (*08-10-1966) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1]
Spilker, Alida (*14-12-1830, †06-02-1877) [Nummer 1.5.2.1.6]
Spilker, Anna Catharina [Nummer 1.1]
Spilker, Anna Elisabeth [Nummer 1.3]
Spilker, Anna Maria (*01-12-1796, †03-12-1796) [Dochter van 1.5.2]
Spilker, Anna Maria Greth. Ilsabein (*17-05-1778, †23-03-1803) [Dochter van 1.5.1]
Spilker, Annamaria Sophie Charlotte (*17-04-1780) [Dochter van 1.5.1]
Spilker, Carl Friedrich [Zoon van 1.5]
Spilker, Carl Friedrich (*12-03-1782) [Zoon van 1.5.2]
Spilker, Carla [Dochter van 1.5.2.1.2.2.2.1.1]
Spilker, Catharina Maria (*05-06-1795) [Dochter van 1.5.2]
Spilker, Catharina Marie Louise (*21-04-1776) [Dochter van 1.5.1]
Spilker, Catharina Marie Louise (*17-08-1802) [Dochter van 1.5.2]
Spilker, Christiaan (*±1885) [Nummer 1.5.2.1.2.4.1]
Spilker, Christian Friedrich Wilhelm (*25-12-1797) [Zoon van 1.5.2]
Spilker, Christine Louise (*08-02-1805) [Dochter van 1.5.2]
Spilker, Cornelia (*25-02-1843, †07-10-1845) [Dochter van 1.5.2.1.2]
Spilker, Cornelia Magdalena (*15-05-1846, †25-09-1846) [Dochter van 1.5.2.1.2]
Spilker, Cornelis (*27-06-1885, †20-08-1885) [Zoon van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Elizabeth (*29-08-1886, †07-07-1978) [Dochter van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Engel Maria [Nummer 1.2]
Spilker, Ewoud (*02-02-1851, †12-03-1920) [Nummer 1.5.2.1.2.4]
Spilker, Geertruida Marianna (*02-11-1821, †13-07-1861) [Nummer 1.5.2.1.3]
Spilker, Gerardus Anthonie (*17-11-1819, †07-05-1860) [Nummer 1.5.2.1.2]
Spilker, Gerardus Anthonie Matje (*18-08-1857, †02-11-1857) [Zoon van 1.5.2.1.2]
Spilker, Gerardus Antonie (*04-09-1872, †31-03-1919) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2]
Spilker, Heinrich Friedrich Wilhelm August (*21-01-1801) [Zoon van 1.5.2]
Spilker, Hendrik (*09-05-1908, †21-08-1989) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.3]
Spilker, Hendrik Johannes (*10-02-1874, †17-01-1937) [Nummer 1.5.2.1.2.2.3]
Spilker, Hendrika Johanna (*16-02-1878, †30-11-1878) [Dochter van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Hendrika Johanna (*25-06-1880, †13-09-1880) [Dochter van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Hendrika Johanna (*06-12-1912, †17-09-1915) [Dochter van 1.5.2.1.2.2.2]
Spilker, Herman Karel (*24-12-1817, †06-11-1850) [Nummer 1.5.2.1.1]
Spilker, Herman Karel (*16-12-1850, †30-11-1929) [Nummer 1.5.2.1.1.2]
Spilker, Herman Karel (*20-03-1890) [Nummer 1.5.2.1.1.2.1]
Spilker, Hinrich (*±1705) [Nummer 1.4]
Spilker, Jan (*05-01-1875, †09-02-1902) [Zoon van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Jan (*02-10-1891, †07-04-1974) [Nummer 1.5.2.1.1.2.2]
Spilker, Jan (*09-03-1910, †12-12-2006) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.4]
Spilker, Johan (*15-12-1870, †12-10-1945) [Nummer 1.5.2.1.2.2.1]
Spilker, Johan Christiaan Gottlieb (*24-03-1783) [Zoon van 1.5.1]
Spilker, Johan Friedrich (*11-03-1782) [Zoon van 1.5.1]
Spilker, Johan Friedrich Wilhelm (*01-04-1792, †20-11-1874) [Zoon van 1.5.2]
Spilker, Johan Heinrich (*1741, †10-03-1788) [Nummer 1.5.1]
Spilker, Johan Heinrich (*06-05-1789) [Zoon van 1.5.2]
Spilker, Johan Heinrich Wilhelm (*27-02-1785) [Zoon van 1.5.1]
Spilker, Johan Herman (*±1705, †±1753) [Nummer 1.5]
Spilker, Johan Herman (*01-06-1752, †07-02-1828) [Nummer 1.5.2]
Spilker, Johan Herman (*19-08-1786, †08-07-1871) [Nummer 1.5.2.1]
Spilker, Johan Herman (*02-05-1788) [Zoon van 1.5.1]
Spilker, Johan Herman (*18-09-1848, †12-03-1920) [Nummer 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Johan Herman (*03-05-1903, †07-07-1973) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.1]
Spilker, Johan Herman (*27-01-1932, †29-08-1998) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.1.1]
Spilker, Johanna Cornelia (*24-11-1825, †09-05-1860) [Nummer 1.5.2.1.5]
Spilker, Johanna Cornelia (*13-05-1847, †15-12-1893) [Nummer 1.5.2.1.2.1]
Spilker, Johanna Cornelia (*25-06-1849, †25-01-1905) [Nummer 1.5.2.1.1.1]
Spilker, Johanna Cornelia (*12-02-1884, †30-08-1888) [Dochter van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Johanna Elisabeth (*02-11-1823, †07-04-1897) [Nummer 1.5.2.1.4]
Spilker, Johanna Hendrika (*23-08-1881, †27-11-1955) [Nummer 1.5.2.1.2.2.4]
Spilker, Jolanda Gerarda Nicolien (*26-11-1962) [Dochter van 1.5.2.1.2.2.2.1.1]
Spilker, Loes (*17-12-1934) [Dochter van 1.5.2.1.2.2.2.3]
Spilker, Maartje (*17-03-1906, †19-04-1986) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.2]
Spilker, Magdalena (*17-02-1844, †14-09-1844) [Dochter van 1.5.2.1.2]
Spilker, Magdalena (*30-09-1849) [Nummer 1.5.2.1.2.3]
Spilker, Maria (*25-08-1836) [Nummer 1.5.2.1.7]
Spilker, Maria Anthonia (*04-01-1915, †27-09-1976) [Nummer 1.5.2.1.2.2.2.5]
Spilker, Maria Caroline (*01-03-1800) [Dochter van 1.5.2]
Spilker, Marie Elisabeth (*17-12-1783) [Dochter van 1.5.2]
Spilker, Matje (*05-11-1883, †26-11-1950) [Dochter van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Trin Elisabeth (*1774) [Dochter van 1.5.1]
Spilker, Trin Margaretha (†1764) [Dochter van 1.5]
Spilker, Trin Margaretha (*11-03-1782) [Dochter van 1.5.1]
Spilker, Wilhelmina (*16-06-1829, †18-06-1829) [Dochter van 1.5.2.1]
Spilker, Willem (*09-09-1827) [Zoon van 1.5.2.1]
Spilker, Willem (*29-05-1847, †30-05-1847) [Zoon van 1.5.2.1.1]
Spilker, Willem (*25-05-1879, †27-06-1879) [Zoon van 1.5.2.1.2.2]
Spilker, Willem Frederik (*05-02-1833, †24-12-1845) [Zoon van 1.5.2.1]
Spilker, Willem Frederik (*13-10-1854, †17-10-1854) [Zoon van 1.5.2.1.2]
Spilker (Wijnberg), Peter Gerard [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.1]
Sprengers, Anna Maria Ilsabein (*±1763, †13-12-1796) [Partner van 1.5.2]
Stuckmeijer, Catharina Lisabeth (*±1715, †29-06-1750) [Partner van 1.5]
Sudmeijer (Sudheumen), Anna Catharina Engel (†>1810) [Partner van 1.5.1]
Teeuw, Maria [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.1.2]
Uphoffs, Maria Elisabeth (†03-02-1813) [Partner van 1.5.2]
van Berkel, Lena [Schoonmoeder van 1.5.2.1.1.2]
van der Helm, Geertrui [Schoonmoeder van 1.5.2.1]
van der Mark, Ewoud [Partner van 1.5.2.1.3]
van der Zon, Adrianus Joannes Theodorus [Schoonvader van 1.5.2.1.2.2.2.1.1]
van der Zon, Catharina Maria (*03-07-1931, †05-03-1982) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.1.1]
van Diemen, Catharina Maria [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.2.2.1.1]
van Dijk, Peter [Partner van 1.5.2.1.2.3]
van Duffelen, Johannes Martinus Maria [Schoonvader van 1.5.2.1.2.2.2.3]
van Duffelen, Margaretha Philipina (*27-07-1903, †27-08-1987) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.3]
van Huijen, Cornelia [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2.1.1]
van Kooten, Jan [Partner van 1.5.2.1.4]
van Leeuwen, Magdalena [Schoonmoeder van 1.5.2.1.2]
van Riel, Hendrina (*±1885) [Partner van 1.5.2.1.2.4.1]
van Riel, Jacob [Schoonvader van 1.5.2.1.2.4.1]
van Staveren, Matje (*01-03-1816, †05-12-1895) [Partner van 1.5.2.1.2]
van Staveren, Wouter [Schoonvader van 1.5.2.1.2]
van Wouw, Cornelis [Partner van 1.5.2.1.6]
van Zanten, Petronella [Partner van 1.5.2.1.1]
Veerman, Hugo [Schoonvader van 1.5.2.1.1.2.2]
Veerman, Maria Elizabeth (*25-08-1896, †08-11-1967) [Partner van 1.5.2.1.1.2.2]
Verweij, Robbert [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.5.2.1]
Verweij, Tessel Caró (*10-05-2007) [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.5.2.1]
Verweij, Valentijn [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.5.2.1]
Wibbelink, Cornelia Johanna (*28-06-1796, †11-09-1864) [Partner van 1.5.2.1]
Wibbelink, Theunis [Schoonvader van 1.5.2.1]
Wiersma, Mietje [Schoonmoeder van 1.5.2.1.1.2.2]
Willemsen, Greta (Greet) (*10-12-1912, †17-02-1998) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.1]
Zeilmaker, Barry (*12-05-1987, †29-06-1987) [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1]
Zeilmaker, Dario (*16-10-1992) [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1]
Zeilmaker, Hielke (Hill) (*07-09-1934, †04-02-1999) [Schoonvader van 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1]
Zeilmaker, Hielke Hendricus Cornelis (*20-10-1966) [Partner van 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1]
Zeilmaker, J.J. (*13-06-1988) [Zoon van 1.5.2.1.2.2.2.1.1.1]
Zweekhorst, Jan [Schoonvader van 1.5.2.1.1.1] [Schoonvader van 1.5.2.1.7]
Zweekhorst, Johanna Hermina (*±1865) [Nummer 1.5.2.1.7.1]
Zweekhorst, Marinus (*28-03-1838, †22-09-1916) [Partner van 1.5.2.1.1.1] [Partner van 1.5.2.1.7]

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3
   

terug