De links werken jammer genoeg niet, u kunt bij bewerken links boven zoeken naar een naam die u zoekt.

 

Als u gegevens wilt overnemen zouden wij het zeer waarderen als u de bron vermeldt, Ingrid

Aanvullingen zijn van harte welkom

 

Stamboom Stoeltjes

terug

Verondersteld wordt, dat ook Jacob Pytters gezien zijn naam, de vader was van Pytter Jacobs, en een inwoner van de stad Bolsward. Dan zijn in de DTBL Registers van Tresoar meerdere personen te vinden met een Jacob Pytters als vader en een onbekende moeder, allen gedoopt in Bolsward. Maar of het allemaal voorouders zijn, kan niet met zekerheid worden vastgesteld, omdat de beschikbare informatie te summier is. Eerst bij Pytter Jacobs worden de gegevens meer betrouwbaar.

Een geboortedatum van Jacob is niet gevonden en er zijn slechts 2 huwelijken geregistreerd die gezien het jaartal in aanmerking zouden kunnen komen, zodat de hierna volgende opsomming van in Bolsward geboren kinderen met een Jacob Pytters als vader niet 100% betrouwbaar is.

Als eerste is daar een derde proclamatie op 10 juli 1653 met Pytje Synes uit Bolsward. De tweede betreft een ondertrouw op 28 april 1649 van Jacob Pytters uit Bolsward en Geertie Hessels uit Leeuwarden, een derde proclamatie op 1 juni 1649. Het zou zelfs kunnen gaan om dezelfde Jacob Pytters.

Het was in die tijd gebruikelijk om, na het overlijden van een kind, een volgend kind dezelfde naam te geven. Daarom kan een naam meerdere keren voorkomen.

Tekst: Jan Stoeltie.

Akte's - Foto's

Parenteel van Jacob Pieters

1 Jacob Pieters. Jacob trouwde met .....

Kinderen van Jacob en ..:

1 [waarschijnlijk] Grietje (Grate) Jacobs [1.1]. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1658 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Dopeling: Grietje
Gedoopt op 15 september 1658 in Bolsward
Kind van Jacob Pieters en niet genoemde moeder

2 [waarschijnlijk] Geertje Jacobs [1.2]. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1659 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Dopeling: Geertje
Gedoopt op 26 oktober 1659 in Bolsward
Kind van Jacob Pieters en niet genoemde moeder

3 Pytter (Pieter) Jacobs, gedoopt op donderdag 2 december 1660 in Bolsward. Volgt 1.3.
4 [waarschijnlijk] Feikje Jacobs [1.4]. Zij is gedoopt op donderdag 27 januari 1661 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Feikje: Dopeling: Feickje
Gedoopt op 27 januari 1661 in Bolsward
Dochter van Jacob Pieters en niet genoemde moeder

5 [waarschijnlijk] Douwe Jacobs [1.5]. Hij is gedoopt op zaterdag 24 oktober 1665 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Douwe: Dopeling: Douwe
Gedoopt op 24 oktober 1665 in Bolsward
Kind van Jacob Pieters en niet genoemde moeder

6 [waarschijnlijk] Jimck (Iemkje) Jacobs [1.6]. Zij is gedoopt op zaterdag 27 november 1666 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Jimck: Dopeling: Jimck
Gedoopt op 27 november 1666 in Bolsward
Dochter van Jacob Pieters en niet genoemde moeder

7 [waarschijnlijk] Jissel Jacobs [1.7]. Zij is gedoopt op maandag 18 april 1667 in Bolsward.
8 [waarschijnlijk] Johannes Jacobs [1.8]. Hij is gedoopt op donderdag 20 september 1668 in Bolsward.
9 [waarschijnlijk] Dieucke (Dieuwke) Jacobs [1.9]. Zij is gedoopt op maandag 27 oktober 1670 in Bolsward.
10 [waarschijnlijk] Berend Jacobs [1.10]. Hij is gedoopt op maandag 30 januari 1673 in Bolsward.
11 [waarschijnlijk] Douwe Jacobs [1.11]. Hij is gedoopt op donderdag 6 september 1674 in Bolsward.
12 [waarschijnlijk] Sieuwke Jacobs [1.12]. Zij is gedoopt op maandag 3 mei 1677 in Bolsward.
13 [waarschijnlijk] Siouw (Sieuwke) Jacobs [1.13]. Zij is gedoopt op donderdag 9 maart 1679 in Bolsward.
14 [waarschijnlijk] Douwe Jacobs [1.14]. Hij is gedoopt op donderdag 16 januari 1681 in Bolsward.
15 [waarschijnlijk] Doede (Doetje) Jacobs [1.15]. Zij is gedoopt op dinsdag 17 april 1685 in Bolsward.

 

 

1.3 Pytter (Pieter) Jacobs, zoon van Jacob Pieters (zie 1) en ..... Hij is gedoopt op donderdag 2 december 1660 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Pytter: Bolsward, dopen, doopjaar 1660
Dopeling: Piter
Gedoopt op 2 december 1660 in Bolsward
Kind van Jacob Pieters en niet genoemde moeder

Pytter is overleden. Pytter trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 7 augustus 1681 in Bolsward met Tietie Lijdouws, 20 jaar oud, nadat zij op woensdag 23 juli 1681 in Bolsward in ondertrouw zijn gegaan. Tietie is een dochter van [waarschijnlijk] Douwe Olpherts (Olferts) en [waarschijnlijk] Jetske Dercks (Dirks). Zij is gedoopt op zaterdag 29 januari 1661 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Tietie:
Dopeling: Tietje
Gedoopt op 29 januari 1661 in Bolsward
Kind van Douwe Olpherts en niet genoemde moeder

Kind van Pytter en Tietie:

1 Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie), gedoopt op maandag 21 september 1682 in Bolsward. Volgt 1.3.1.

 

 

1.3.1 Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie), zoon van Pytter (Pieter) Jacobs (zie 1.3) en Tietie Lijdouws. Hij is gedoopt op maandag 21 september 1682 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kind van Pieter Jacobs en niet genoemde moeder
Jacob is overleden na 1752, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Schipper en vroetsman (Lid van de Stedelijke Regering)
Jacob trouwde, 21 jaar oud, op zondag 11 mei 1704 in Bolsward met Klaaske Clasis (Klases), 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26 april 1704 in Bolsward in ondertrouw zijn gegaan. Klaaske is een dochter van Klaes Klasen. Zij is gedoopt op maandag 29 december 1681 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Klaaske: Dopeling: Klaes of Klaaske
Gedoopt op 29 december 1681 in Bolsward
Kind van Klaes Klasen en niet genoemde moeder

Kinderen van Jacob en Klaaske:

1 [waarschijnlijk] Claas Jacobs [1.3.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 17 augustus 1704 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Claas: Dopeling: Claas
Gedoopt op 17 augustus 1704 in Bolsward
Zoon van Jacob Pytters en niet genoemde moeder

2 [waarschijnlijk] Thomas Jacobs [1.3.1.2]. Hij is gedoopt op donderdag 5 november 1705 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Thomas: Dopeling: Thomas
Gedoopt op 5 november 1705 in Bolsward
Zoon van Jacob Pytters en niet genoemde moeder

3 Pytter (Pieter) Jacobs, gedoopt op zondag 22 augustus 1706 in Bolsward. Volgt 1.3.1.3.
4 [waarschijnlijk] Minne Jacobs [1.3.1.4], geboren op zaterdag 5 februari 1707 in Bolsward. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1707 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Minne: Kind van Jacob Pytters Boltjes, stadsroeer en niet genoemde moeder
5 [waarschijnlijk] Klaas Jacobs [1.3.1.5], geboren op woensdag 3 oktober 1708 in Bolsward. Hij is gedoopt op donderdag 4 oktober 1708 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Zoon van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
6 [waarschijnlijk] Jisk Jacobs [1.3.1.6], geboren op maandag 11 maart 1709 in Bolsward. Hij of zij is gedoopt op dinsdag 12 maart 1709 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Jisk: Kind van Jacob Pieters Boltjema en niet genoemde moeder
7 [waarschijnlijk] Jacob Jacobs [1.3.1.7], geboren op zondag 23 maart 1710 in Bolsward. Hij is gedoopt op zondag 23 maart 1710 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kind van Pieter Jacobs en niet genoemde moeder
Opm.: Doopheffer is de zuster van de moeder

8 Oene Jacobs Stoeltie, geboren op dinsdag 1 september 1711 in Bolsward. Volgt 1.3.1.8.
9 [waarschijnlijk] Hiltje Jacobs [1.3.1.9], geboren op zondag 11 juni 1713 in Bolsward. Zij is gedoopt op woensdag 14 juni 1713 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Hiltje: Kind van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
10 [waarschijnlijk] Hans Jacobs [1.3.1.10], geboren op zondag 19 mei 1715 in Bolsward. Hij is gedoopt op woensdag 22 mei 1715 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Hans: Kind van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
11 [waarschijnlijk] Hans Jacobs [1.3.1.11], geboren op donderdag 24 juni 1717 in Bolsward. Hij is gedoopt op zondag 27 juni 1717 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Hans: Kind van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
12 Dirk (Dyrck-Dijrck) Jacobs Stoeltje, geboren op maandag 9 november 1722 in Bolsward. Volgt 1.3.1.12.
13 [waarschijnlijk] Trijntje (Tietje) Jacobs Stoeltie, geboren op zondag 21 mei 1724 in Bolsward. Volgt 1.3.1.13.
14 Hendrik Jacobs Stoeltje, geboren op dinsdag 26 februari 1726 in Bolsward. Volgt 1.3.1.14.
15 Lieuwe Jacobs Stoeltie, geboren op vrijdag 28 januari 1729 in Bolsward. Volgt 1.3.1.15.

 

 

1.3.1.3 Pytter (Pieter) Jacobs, zoon van Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie) (zie 1.3.1) en Klaaske Clasis (Klases). Hij is gedoopt op zondag 22 augustus 1706 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Pytter: Zoon van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
Pytter trouwde, 25 jaar oud, op zondag 10 februari 1732 in Bolsward met Dirkjen (Durkjen) Willems, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pytter en Dirkjen: Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 februari 1732
Man : Pyter Jacobs afkomstig van Bolsward
Vrouw : Durkjen Willems afkomstig van Bolsward
Opmerking : getrouwd te Bolsward, met mondeling consent van zijn vader

Dirkjen is geboren op zondag 12 mei 1709 in Bolsward, dochter van Willem Jilles en Trijntje Jurjaans. Zij is gedoopt op zondag 12 mei 1709 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Dirkjen: Dochter van Willem Jilles en niet genoemde moeder

Kinderen van Pytter en Dirkjen:

1 .. Pieters [1.3.1.3.1]. .. is overleden in 1742 in Bolsward. Hij of zij is begraven op woensdag 23 mei 1742 in Bolsward.
Notitie bij overlijden van ..: Bolsward overlijden/begraven 1742
Overleden: het kind van Pijtter Jacobs Stoeltie

2 Willem Pieters [1.3.1.3.2], geboren op woensdag 22 oktober 1732 in Bolsward. Hij is gedoopt op donderdag 23 oktober 1732 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Willem: Kind van Pijter Jacobs en niet genoemde moeder
3 Claas Pieters [1.3.1.3.3], geboren op maandag 14 juni 1734 in Bolsward. Hij is gedoopt op donderdag 17 juni 1734 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Claas: Zoon van Pijter Jacobs en niet genoemde moeder
4 Trijntje (Trijntie) Pieters [1.3.1.3.4], geboren op vrijdag 23 maart 1736 in Bolsward. Zij is gedoopt op zondag 25 maart 1736 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Dochter van Pijter Jacobs en niet genoemde moeder
5 Claaske Pieters Stoeltie [1.3.1.3.5], geboren op donderdag 11 augustus 1740 in Bolsward. Zij is gedoopt op donderdag 18 augustus 1740 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Claaske: Dochter van Pijter Jacobs Stoeltie en niet genoemde moeder

 

 

1.3.1.8 Oene Jacobs Stoeltie, is geboren op dinsdag 1 september 1711 in Bolsward, zoon van Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie) (zie 1.3.1) en Klaaske Clasis (Klases). Hij is gedoopt op woensdag 2 september 1711 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Oene: Kind van Jacob Pytters Stoeltje en niet genoemde moeder
Oene is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 februari 1782 in Amsterdam. Oene trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 13 maart 1739 in Amsterdam met Bertha (Bartha) Knaep (Knaap), 32 jaar oud. Bertha is een dochter van Jan Knaep en Ariantie Martenz. Zij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1707 in Amsterdam (Schuilkerk de Zaaijer).
Notitie bij de geboorte van Bertha: Getuige bij de doop was: Anna Jans.
Bertha is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 februari 1769 in Amsterdam.

Kinderen van Oene en Bertha:

1 Jacob Stoeltje, gedoopt op zondag 19 juni 1740 in Amsterdam (Westerkerk). Volgt 1.3.1.8.1.
2 Adriana (Ariaantje) Stoeltje(s), gedoopt op vrijdag 22 september 1741 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.2.
3 Jan Stoeltie, gedoopt op woensdag 2 oktober 1743 in Amsterdam (Noorderkerk). Volgt 1.3.1.8.3.
4 Klaas (Claas-Nicolaas) Stoeltje(s), gedoopt op woensdag 11 november 1744 in Amsterdam (Noorderkerk). Volgt 1.3.1.8.4.
5 Annatie Stoeltie (Stoeltje), gedoopt op zondag 29 januari 1747 in Amsterdam (Westerkerk). Volgt 1.3.1.8.5.

 

 

1.3.1.12 Dirk (Dyrck-Dijrck) Jacobs Stoeltje is geboren op maandag 9 november 1722 in Bolsward, zoon van Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie) (zie 1.3.1) en Klaaske Clasis (Klases). Hij is gedoopt op zondag 29 november 1722 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kind van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
Dirk is overleden op donderdag 10 oktober 1782 in Amsterdam, 59 jaar oud. Dirk:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 21 maart 1749 in Amsterdam met Jannetje Nikkel. Jannetje is overleden op donderdag 2 juli 1750 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Huisvrouw van Dirk Stoeltje, Buiten de Raampoort op het Quaakerseijland aan de moolen de Omval. Laat 1 kind na.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 6 april 1753 in Amsterdam met Jannetje Adriaanse Blom. Jannetje is overleden op donderdag 11 oktober 1792 in Amsterdam.

Kind van Dirk en Jannetje (1):

1 .. Stoeltjes [1.3.1.12.1]. .. is overleden op zondag 21 december 1749 in Amsterdam.

Kinderen van Dirk en Jannetje (2):

2 Jacob Stoeltje [1.3.1.12.2]. Hij is gedoopt op zondag 7 april 1754 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Getuigen bij de doop waren: Hendrik Stoeltje en Nisse Dirks.
Jacob is overleden op zondag 13 januari 1765 in Amsterdam, 10 jaar oud.
3 Seijbregt (Seijbreg) Maria Stoeltje(s) [1.3.1.12.3]. Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1763 in Amsterdam (Amstelkerk).
Notitie bij de geboorte van Seijbregt: Getuigen bij de doop waren: Jan Blom en Maria Johanna Baars.
Seijbregt is overleden.

 

 

1.3.1.13 Trijntje (Tietje) Jacobs Stoeltie is geboren op zondag 21 mei 1724 in Bolsward, dochter van [waarschijnlijk] Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie) (zie 1.3.1) en [waarschijnlijk] Klaaske Clasis (Klases). Zij is gedoopt op zondag 4 juni 1724 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Dochter van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13 april 1752 in Bolsward met Frederik Reltes.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Frederik: Opmerking : aangegeven door de bruidegom en vroedsman Stoeltie wegens de bruid

Bolsward, huwelijken 1752
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 april 1752
Man : Fredrik Reltes afkomstig van Bolsward
Vrouw : Trijntie Jacobs Stoeltie afkomstig van Bolsward

 

 

1.3.1.14 Hendrik Jacobs Stoeltje is geboren op dinsdag 26 februari 1726 in Bolsward, zoon van Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie) (zie 1.3.1) en Klaaske Clasis (Klases). Hij is gedoopt op donderdag 14 maart 1726 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kind van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
Hendrik is overleden op dinsdag 6 september 1803 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 8 december 1752 in Amsterdam met Niesje (Niesie) Crijne (Krijne). Niesje is een dochter van Dirk Crijne. Niesje is overleden op donderdag 23 januari 1783 in Amsterdam.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op vrijdag 3 september 1784 in Amsterdam met Trijntje van der Vorm. Trijntje is overleden op vrijdag 2 november 1804 in Amsterdam.

Kinderen van Hendrik en Niesje:

1 Antje Stoeltje, gedoopt op zondag 9 december 1753 in Amsterdam (Noorderkerk). Volgt 1.3.1.14.1.
2 Jacob Stoeltje, gedoopt op zondag 1 juni 1755 in Amsterdam (Noorderkerk). Volgt 1.3.1.14.2.
3 Dirk Stoeltje [1.3.1.14.3], geboren op vrijdag 29 april 1757 in Amsterdam. Dirk is overleden op zondag 5 maart 1758 in Amsterdam, 10 maanden oud.
4 Dirk Stoeltje [1.3.1.14.4]. Hij is gedoopt op maandag 25 december 1758 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuigen bij de doop waren: Pieter van Voorthuijze en Geertruij van Barnevelt.
5 Willempie Stoeltje [1.3.1.14.5]. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Willempie: Getuigen bij de doop waren: Pieter van Voorthuijsen en Geertruij Barneveldt.
Willempie is overleden op zondag 5 mei 1765 in Amsterdam, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Willempie: Buiten de Raampoort op het Quakersijland.

 

 

1.3.1.15 Lieuwe Jacobs Stoeltie is geboren op vrijdag 28 januari 1729 in Bolsward, zoon van Jacob (Jakob) Pieterzn (Pieters-Pijters) Stoeltje (Stoeltie) (zie 1.3.1) en Klaaske Clasis (Klases). Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1729 in Bolsward.
Notitie bij de geboorte van Lieuwe: Kind van Jacob Pytters en niet genoemde moeder
Lieuwe is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 12 januari 1763 in Bolsward.
Notitie bij overlijden van Lieuwe:
Bolsward overlijden/begraven 1763
Overleden: Stoeltjes, vroedsman
Datum : 12 januari 1763

Lieuwe trouwde met ..... .. is overleden. Zij is begraven op donderdag 19 februari 1756 in Bolsward.
Notitie bij overlijden van ..: Bolsward overlijden/begraven 1756
Overleden: de vrouw van Leuwe Stoeltje, vroedman
Datum : 19 februari 1756

Kind van Lieuwe en ..:

1 [waarschijnlijk] Tjeske Lieuwes Stoeltie, geboren in Bolsward. Volgt 1.3.1.15.1.

 

 

1.3.1.8.1 Jacob Stoeltje, zoon van Oene Jacobs Stoeltie (zie 1.3.1.8) en Bertha (Bartha) Knaep (Knaap). Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1740 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Getuigen bij de doop waren: Melgert Heijsterman en Antje Knaap.
Jacob is overleden op zondag 16 februari 1812 in Amsterdam, 71 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 17 oktober 1776 in Amsterdam met Marretje Roosenkrans. Marretje is overleden op donderdag 18 september 1783 in Amsterdam.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op vrijdag 21 januari 1785 in Amsterdam met Johanna de Wilde. Johanna is geboren in Dordrecht, dochter van Simon de Wilde. Johanna is overleden op donderdag 13 november 1800 in Amsterdam.

 

 

1.3.1.8.2 Adriana (Ariaantje) Stoeltje(s), dochter van Oene Jacobs Stoeltie (zie 1.3.1.8) en Bertha (Bartha) Knaep (Knaap). Zij is gedoopt op vrijdag 22 september 1741 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Getuigen bij de doop waren: Melgert Heijsterman en Anna Knaap.
Adriana:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 9 april 1762 in Amsterdam met Gerrit Hommers (Hommes), 21 jaar oud. Gerrit is een zoon van Gerrit Hommers en Anna van Wolfraat. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Amsterdam (Noorderkerk).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1778 in Amsterdam met Barend Rovers (Roevers).

Kinderen van Adriana en Gerrit:

1 Gerrit Hommes [1.3.1.8.2.1]. Hij is gedoopt op woensdag 8 september 1762 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuigen bij de doop waren: Oene Stoeltjes en Anna van Wolffraat.
2 Anna Hommers [1.3.1.8.2.2]. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1763 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Anna: Getuigen bij de doop waren: Oene Stoeltjes en Anna van Wolfmat.
3 Barta Hommers [1.3.1.8.2.3]. Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1767 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Barta: Getuigen bij de doop waren: Oene Stoeltjes en Anna van Wollefraat.

Kind van Adriana en Barend:

4 Barta Henderika Roevers [1.3.1.8.2.4]. Zij is gedoopt op donderdag 5 december 1782 in Amsterdam (Amstelkerk).
Notitie bij de geboorte van Barta: Getuigen bij de doop waren: IJaacop Stoeltie en Marrtie Roosekrans.

 

 

1.3.1.8.3 Jan Stoeltie, zoon van Oene Jacobs Stoeltie (zie 1.3.1.8) en Bertha (Bartha) Knaep (Knaap). Hij is gedoopt op woensdag 2 oktober 1743 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuigen bij de doop waren: Melgert Heijsterman en Antje Knaep.
Jan is overleden op zondag 24 mei 1778 in Amsterdam, 34 jaar oud. Jan ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op vrijdag 9 november 1770 in Amsterdam met Willemina Harpers, 16 jaar oud. Willemina is een dochter van Jan Harpers en Ariaantje van Rikkenga. Zij is gedoopt op woensdag 11 september 1754 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Willemina: Getuigen bij de doop waren: Jacobus van Hulsen en Anna de Vos.

Kinderen van Jan en Willemina:

1 Bartha Stoeltjes (Stoeltie), gedoopt op woensdag 10 april 1771 in Amsterdam (Noorderkerk). Volgt 1.3.1.8.3.1.
2 Ariaantje Stoeltie [1.3.1.8.3.2]. Zij is gedoopt op woensdag 6 januari 1773 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: Getuigen bij de doop waren: Jan Harpers en Ariaantje Rikenga.
3 Weleminna Stoeltije [1.3.1.8.3.3]. Zij is gedoopt op zondag 7 april 1776 in Amsterdam (Amstelkerk).
Notitie bij de geboorte van Weleminna: Getuigen bij de doop waren: Jan Harpers en Ariantiij van Rikkenga.
Weleminna is overleden op zondag 2 februari 1777 in Amsterdam, 9 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Weleminna: Saagmoolenpad.
4 Wilminna Stoeltiej [1.3.1.8.3.4]. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1778 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Wilminna: Getuigen bij de doop waren: Jan Harpers en Ariantiej van Rikkinga.

 

 

1.3.1.8.4 Klaas (Claas-Nicolaas) Stoeltje(s), zoon van Oene Jacobs Stoeltie (zie 1.3.1.8) en Bertha (Bartha) Knaep (Knaap). Hij is gedoopt op woensdag 11 november 1744 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Klaas: Getuigen bij de doop waren: Dirck Stoeltje en Jannetje Knaep.
Klaas is overleden op vrijdag 13 januari 1815 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Molenaarsknecht.
Klaas trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 3 juli 1767 in Amsterdam met Jannetje Everstijn (Eversteijn), 16 of 17 jaar oud. Jannetje is geboren in juli 1750, dochter van Cornelis Everstijn en Johanna Woens. Zij is gedoopt op woensdag 29 juli 1750 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Getuigen bij de doop waren: Jan Calleree en Anna Rithardt.
Jannetje 9 weken oud. Gedoopt in opdracht van de kerkeraad dd. 23 juli 1750.

Jannetje is overleden op zaterdag 21 maart 1829 in Amsterdam, 78 jaar oud.

Kinderen van Klaas en Jannetje:

1 [waarschijnlijk] Mietje Stoetjes [1.3.1.8.4.1]. Zij is gedoopt in Doop niet gevonden. Mietje is overleden. Zij is begraven op zondag 2 augustus 1778 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Mietje: Kind van Claas, Langebleekerspad.
2 [waarschijnlijk] Klaasje (Claasje) Stoeltjes [1.3.1.8.4.2]. Zij is gedoopt in Doop niet gevonden. Klaasje is overleden. Zij is begraven op woensdag 7 juli 1779 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Klaasje: Kind van Claas, Roosestraat.
3 Oene Stoeltje(s), gedoopt op zondag 29 mei 1768 in Amsterdam (Westerkerk). Volgt 1.3.1.8.4.3.
4 Marten Stoeltjes, gedoopt op zondag 25 november 1770 in Amsterdam (Westerkerk). Volgt 1.3.1.8.4.4.
5 Jan Stoeltje(s), gedoopt op maandag 12 april 1773 in Amsterdam (Westerkerk). Volgt 1.3.1.8.4.5.
6 Bartha Stoeltjes [1.3.1.8.4.6]. Zij is gedoopt op woensdag 2 augustus 1775 in Amsterdam (Noorderkerk).


7 Dirk Stoeltie (Stoeltjes) [1.3.1.8.4.7], geboren op zaterdag 30 september 1780 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 1 oktober 1780 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Hij werd de stamvader van de zijtak Stoeltie, die in een apart hoofdstuk is ondergebracht. Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuigen waren Dirk Stoeltie en Jannetye Bloom. Voor de afstammelingen van DIRK, klik hier…..


8 Annaatje Stoeltje, gedoopt op zondag 6 juli 1783 in Amsterdam (Westerkerk). Volgt 1.3.1.8.4.8.
9 Jacob Stoeltje, gedoopt op zondag 21 mei 1786 in Amsterdam (Westerkerk). Volgt 1.3.1.8.4.9.
10 Klaas Stoeltie [1.3.1.8.4.10]. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Klaas: Getuigen bij de doop waren: Jan Letman en Mietje Pieters.

 

 

1.3.1.8.5 Annatie Stoeltie (Stoeltje), dochter van Oene Jacobs Stoeltie (zie 1.3.1.8) en Bertha (Bartha) Knaep (Knaap). Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1747 in Amsterdam (Westerkerk). Annatie trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1780 in Amsterdam met Cornelis Bakels, 22 jaar oud. Cornelis is een zoon van Cornelis Bakels en Judikje Bemelman. Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1758 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).

 

1.3.1.14.1 Antje Stoeltje, dochter van Hendrik Jacobs Stoeltje (zie 1.3.1.14) en Niesje (Niesie) Crijne (Krijne). Zij is gedoopt op zondag 9 december 1753 in Amsterdam (Noorderkerk). Antje is overleden op vrijdag 23 augustus 1805 in Amsterdam, 51 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 20 oktober 1775 in Amsterdam met Isaak Ladage, ongeveer 37 jaar oud. Isaak is geboren omstreeks 1738 in Amsterdam. Isaak is overleden op vrijdag 23 augustus 1805 in Amsterdam, ongeveer 67 jaar oud.

Kinderen van Antje en Isaak:

1 Johannis Ladage [1.3.1.14.1.1]. Hij is gedoopt op zaterdag 28 december 1776 in Amsterdam (Eilandskerk).
Notitie bij de geboorte van Johannis: Getuigen bij de doop waren: Hendrik Stoeltje en Niesie Krijne.
2 Hendrik Ladage [1.3.1.14.1.2]. Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1778 in Amsterdam (Eilandskerk).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Getuigen bij de doop waren: Hendrik Stoeltje en Niesie Krijne.
3 Franseijntje Ladage [1.3.1.14.1.3]. Zij is gedoopt op woensdag 15 november 1780 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Franseijntje: Getuigen bij de doop waren: Dirk Vos en Susanna Ladage.
4 Niesie Ladage [1.3.1.14.1.4]. Zij is gedoopt op woensdag 12 februari 1783 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Niesie: Getuigen bij de doop waren: Cornelis Ladage en Klasie Karon.
5 Dirk Ladage [1.3.1.14.1.5]. Hij is gedoopt op zondag 25 september 1785 in Amsterdam (Eilandskerk).
Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuigen bij de doop waren: Hendrik Stoeltje en Trijntje van der Vorm.

 

1.3.1.14.2 Jacob Stoeltje, zoon van Hendrik Jacobs Stoeltje (zie 1.3.1.14) en Niesje (Niesie) Crijne (Krijne). Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1755 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Getuigen bij de doop waren: Dirk Stoeltje en Jannetje Blom.
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 31 januari 1783 in Amsterdam met Elizabet Bor, ongeveer 31 jaar oud. Elizabet is geboren omstreeks 1752 in Amsterdam. Elizabet is overleden op woensdag 6 oktober 1784 in Amsterdam, ongeveer 32 jaar oud.

Kind van Jacob en Elizabet:

1 Antje Stoeltje [1.3.1.14.2.1]. Zij is gedoopt op zondag 29 augustus 1784 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Antje: Getuigen bij de doop waren: Isak Ladagen en Antje Stoeltje.

 

1.3.1.15.1 Tjeske Lieuwes Stoeltie is geboren in Bolsward, dochter van [waarschijnlijk] Lieuwe Jacobs Stoeltie (zie 1.3.1.15) en ..... Tjeske trouwde in 1764 in Bolsward met Lolke Lolkes Jorna.
Notitie bij het huwelijk van Tjeske en Lolke: Bolsward, huwelijken 1764
Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1764
Man : Lolke Lolkes Jorna afkomstig van Bolsward
Vrouw : Tjeske Lieuwes Stoeltie afkomstig van Bolsward

Lolke is geboren in Bolsward.

 

1.3.1.8.3.1 Bartha Stoeltjes (Stoeltie), dochter van Jan Stoeltie (zie 1.3.1.8.3) en Willemina Harpers. Zij is gedoopt op woensdag 10 april 1771 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Bartha: Getuigen bij de doop waren: Jan Harpers en Bartta van Rikkenga.
Notitie bij Bartha: Nederlands Hervormd.
Bartha trouwde met Hendrik (Jan) Kooseman (Koseman).

Kinderen van Bartha en Hendrik:

1 Jan Kooseman, geboren op donderdag 9 september 1802 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.3.1.1.
2 Henderik Kooseman [1.3.1.8.3.1.2], geboren op zondag 24 mei 1807 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1807 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Henderik: getuigen bij de doop waren Jacob Stoeljes en Alida Portenaar.
3 Jakob Kooseman, geboren op maandag 9 april 1810 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.3.1.3.

 

1.3.1.8.4.3  Oene Stoeltje(s), zoon van Klaas (Claas-Nicolaas) Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4) en Jannetje Everstijn (Eversteijn). Hij is gedoopt op zondag 29 mei 1768 in Amsterdam (Westerkerk). Notitie bij de geboorte van Oene: Getuigen bij de doop waren: Oene Stoeltie en Bartaa Knaap. Oene is overleden op maandag 10 oktober 1825 in Amsterdam, 57 jaar oud.
Notitie bij Oene: Molenaarsknecht. Oene trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 23 oktober 1789 in Amsterdam met Jannetje de Frank.


Kinderen van Oene en Jannetje:

1 Klaas Stoeltje [1.3.1.8.4.3.1]. Hij is gedoopt op woensdag 10 februari 1790 in Amsterdam (Noorderkerk).
Notitie bij de geboorte van Klaas: Getuigen bij de doop waren: Klaas Stoeltje en Magdeleena Blistijn.
2 Antje Stoeltje, gedoopt op zondag 3 juli 1791 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Volgt 1.3.1.8.4.3.2.
3 Johanna Christina Stoeltje(s) [1.3.1.8.4.3.3]. Zij is gedoopt op zondag 21 april 1793 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Getuigen bij de doop waren: Cornelis Bosdam en Johanna Christina Pletsor.
Johanna is overleden omstreeks 1794 in Amsterdam, ongeveer 1 jaar oud.
4 Jacomijntje Stoeljes [1.3.1.8.4.3.4], geboren op zondag 25 mei 1794 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 1 juni 1794 in Amsterdam (Westerkerk).
5 Jacomijntje Stoeltje(s) [1.3.1.8.4.3.5]. Zij is gedoopt op zondag 19 februari 1797 in Amsterdam (Westerkerk). Jacomijntje is overleden op woensdag 16 augustus 1797 in Amsterdam, 5 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Buiten de Raampoort.
6 Marritje (Matje) Stoeltje(s) [1.3.1.8.4.3.6], geboren op vrijdag 11 oktober 1799 in Amsterdam. Zij is gedoopt op zondag 13 oktober 1799 in Amsterdam (Noorderkerk). Notitie bij de geboorte van Marritje: Getuigen bij de doop waren: Pieter van Buuren en Marreje Kijsberge. Marritje is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 9 juni 1801 in Amsterdam. Notitie bij overlijden van Marritje: Buiten de .. poort.

 

 

1.3.1.8.4.4 Marten Stoeltjes, zoon van Klaas (Claas-Nicolaas) Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4) en Jannetje Everstijn (Eversteijn). Hij is gedoopt op zondag 25 november 1770 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Marten: Getuigen bij de doop waren: Marten Knaap en Leentje Knaap.
Marten is overleden op zaterdag 7 mei 1814 in Amsterdam, 43 jaar oud.
Notitie bij Marten: Zaagmolenaarsknecht.
Marten trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 12 mei 1797 in Amsterdam met Maria Ponneker (Porke /Ponneken), 26 jaar oud. Maria is een dochter van Paulus (Poulus) Ponneker (Porke/Ponneken/Puncken) en Sara Coujon (Goeïon). Zij is gedoopt op woensdag 17 oktober 1770 in Amsterdam (Lutherse kerken).
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen bij de doop waren: Teunis Ponneker en Antje Iburg, haar opa en oma.
Maria is overleden op woensdag 2 december 1807 in Amsterdam, 37 jaar oud.

Kinderen van Marten en Maria:

1 Saara Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.1], geboren op maandag 25 september 1797 in Amsterdam. Zij is gedoopt op vrijdag 29 september 1797 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Saara: Getuigen bij de doop waren: Klaas Stoeltjes en Jannetje Eeferstijn.
Saara is overleden.
2 Klaas Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.2], geboren op zaterdag 1 maart 1800 in Amsterdam. Hij is gedoopt op vrijdag 7 maart 1800 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Klaas: Getuigen bij de doop waren: Poulis Poniken en Sartie Goudon.
3 Maria Stoeltjes, geboren op vrijdag 8 april 1803 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.3.
4 Neeltje Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.4], geboren op vrijdag 8 april 1803 in Amsterdam. Zij is gedoopt op maandag 11 april 1803 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Getuigen bij de doop waren: Jan Stoeltjes en Sara Porke.
Neeltje is overleden, 23 dagen oud. Zij is begraven op zondag 1 mei 1803 in Amsterdam (Prinsengracht).
5 Willem Stoeltjes, geboren op maandag 24 maart 1806 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.
6 Hendrik Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.6], geboren op vrijdag 24 februari 1809 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 26 februari 1809 in Amsterdam (Oude Kerk). Notitie bij de geboorte van Hendrik: Getuigen bij de doop waren: Oene Stoeltjes en Jannetje Frank.

 

1.3.1.8.4.5 Jan Stoeltje(s), zoon van Klaas (Claas-Nicolaas) Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4) en Jannetje Everstijn (Eversteijn). Hij is gedoopt op maandag 12 april 1773 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuigen bij de doop waren: Abraham Callerie en Anna Ritshart.
Jan is overleden op zaterdag 1 augustus 1829 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Jan: Zaagmolenaarsknecht.
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 30 januari 1801 in Amsterdam met Sara (Saartje) Ponneker (Porke/Ponneken), 25 jaar oud. Sara is een dochter van Paulus (Poulus) Ponneker (Porke/Ponneken/Puncken) en Sara Coujon (Goeïon). Zij is gedoopt op woensdag 5 april 1775 in Amsterdam (Lutherse kerken).
Notitie bij de geboorte van Sara: Getuigen bij de doop waren: Teunis Ponneker en Antje Iburg, haar opa en oma.
Sara is overleden in Amsterdam (in de Rozenstraat), 32 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 2 december 1807 in Amsterdam.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 10 januari 1821 in Amsterdam met Maria Tielemans (Tilemans), 32 jaar oud. Maria is een dochter van Willem Tielemans en Jannetje Dorrenaad (Torrenaar). Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1788 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen bij de doop waren: Jakobus Laandaan en Maria Torrenaar.

Kinderen van Jan en Sara:

1 Jannetje Stoeltjes [1.3.1.8.4.5.1], geboren op zaterdag 23 mei 1801 in Amsterdam. Zij is gedoopt op woensdag 27 mei 1801 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Getuigen bij de doop waren: Claas Stoeltjes en Jannetje Eversteijn.
2 Willemina Stoelties, geboren op donderdag 23 augustus 1804 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.5.2.


Kinderen van Jan en Maria:

3 Seijbrand Stoeltjes [1.3.1.8.4.5.3], geboren op dinsdag 15 maart 1808 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1808 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Seijbrand: Getuigen bij de doop waren: Willem Tielemans en Jannetje Torrenaar.
Seijbrand is overleden op zondag 16 juli 1809 in Amsterdam, 1 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 18 juli 1809 in Amsterdam (Elandstraat 2).
4 Jan Seijbrans Stoeltjes [1.3.1.8.4.5.4], geboren op maandag 25 december 1809 in Amsterdam. Hij is gedoopt op vrijdag 5 januari 1810 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Jan: Vader: Jan Stoetes en moeder Maria Tilemans volgens akte. Getuigen bij de doop waren: Willem Tilemans en Jante Tormaar.
5 Jan Stoeltie [1.3.1.8.4.5.5], geboren op donderdag 21 juli 1814 in Amsterdam.
6 Willem Stoeltjes [1.3.1.8.4.5.6], geboren op vrijdag 20 september 1816 in Amsterdam.
7 Willem Stoeltjes, geboren op vrijdag 20 september 1816 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.5.7.
8 Maria Stoeltjes, geboren op woensdag 17 februari 1819 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.5.8.
9 Hendrik Stoeltje, geboren op donderdag 8 maart 1821 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.5.9.
10 Nicolaas Stoeltje [1.3.1.8.4.5.10], geboren op donderdag 27 maart 1823 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op zondag 20 april 1823 in Amsterdam, 24 dagen oud.
11 Nicolaas Stoeltje [1.3.1.8.4.5.11], geboren op woensdag 30 juni 1824 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op donderdag 14 oktober 1824 in Amsterdam, 3 maanden oud.

 

1.3.1.8.4.8 Annaatje Stoeltje, dochter van Klaas (Claas-Nicolaas) Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4) en Jannetje Everstijn (Eversteijn). Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1783 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Annaatje: Getuigen bij de doop waren: Klaas Stoeltje en Alida de Rijp.
Annaatje is overleden in 1843 in Amsterdam, 59 of 60 jaar oud. Annaatje:
(1) trouwde met Evert Schouten.
(2) trouwde met Jan Oostinijen. Jan is geboren in 1783 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 16 november 1783 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Oostindien Doopaanvraag Regenten Aalmoezeniersweeshuis dd. 12 november 1783 Getekend: L. de Bas
pastor Johannes Jacobus Kessler
doop 16 november 1783
religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

Jan is overleden op maandag 6 augustus 1849 in Amsterdam, 65 of 66 jaar oud.

Kind van Annaatje en Evert:

1 Evert Schouten [1.3.1.8.4.8.1], geboren op maandag 28 april 1806 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1806 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Evert: Getuigen bij de doop waren: Klaas Stoeltjes en Jannetje Everstijn.

 

1.3.1.8.4.9 Jacob Stoeltje, zoon van Klaas (Claas-Nicolaas) Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4) en Jannetje Everstijn (Eversteijn). Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1786 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Getuigen bij de doop waren: Jacob Stoeltje en Johanna de Wilde.
Jacob trouwde met Alida Poortenaar.

Kind van Jacob en Alida:

1 Jacob Stoeltjes [1.3.1.8.4.9.1], geboren op donderdag 12 maart 1807 in Amsterdam. Hij is gedoopt op woensdag 18 maart 1807 in Amsterdam (Zuiderkerk).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Getuigen bij de doop waren: Claas Stoeljes en Jansie Eeverstijn.

 

1.3.1.8.3.1.1 Jan Kooseman is geboren op donderdag 9 september 1802 in Amsterdam, zoon van Hendrik (Jan) Kooseman (Koseman) en Bartha Stoeltjes (Stoeltie) (zie 1.3.1.8.3.1). Hij is gedoopt op woensdag 15 september 1802 in Amsterdam (Nieuwe Kerk). Jan trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 9 april 1834 in Amsterdam met Maria Westendorp, 22 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 27 februari 1812 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.3.1.3 Jakob Kooseman is geboren op maandag 9 april 1810 in Amsterdam, zoon van Hendrik (Jan) Kooseman (Koseman) en Bartha Stoeltjes (Stoeltie) (zie 1.3.1.8.3.1). Hij is gedoopt op vrijdag 4 mei 1810 in Amsterdam (Westerkerk.
Notitie bij Jakob: Sjouwerman, kolenman.
Jakob:
(1) trouwde met Gesiena Westendorp. Gesiena is geboren op zondag 22 december 1805 in Amsterdam. Gesiena is overleden vóór 1860, ten hoogste 55 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op woensdag 10 oktober 1860 in Amsterdam met Anna Maria Elzemuller, 42 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 1 april 1818 in Amsterdam, dochter van Jan Elzemuller en Jesijntje Wagenaar. Anna trouwde later op woensdag 10 oktober 1860 in Amsterdam met Willem Fredrik Bouman (ovl. vóór 1860).
Notitie bij Anna: Werkster.

 

1.3.1.8.4.3.2 Antje Stoeltje, dochter van Oene Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4.3) en Jannetje de Frank. Zij is gedoopt op zondag 3 juli 1791 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Antje: Getuigen bij de doop waren: Aberam de Frank en Anaatje van Offeren.
Antje is overleden op dinsdag 3 maart 1840 in Amsterdam, 48 jaar oud. Antje trouwde met Izak Hendrik Wijgh.

 

1.3.1.8.4.4.3 Maria Stoeltjes is geboren op vrijdag 8 april 1803 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4) en Maria Ponneker (Porke /Ponneken). Zij is gedoopt op maandag 11 april 1803 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen bij de doop waren: Jan Stoeltjes en Sara Porke.
Maria trouwde met Hendrik Vonkenberg. Hendrik is een zoon van Jan Vonkenberg en Aaltje Jonkman. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1795 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij Hendrik: Kuiper.

Kind van Maria en Hendrik:

1 Cornelis Vonkenberg [1.3.1.8.4.4.3.1], geboren op zaterdag 19 oktober 1833 in Amsterdam.
Notitie bij Cornelis: Kuiper.

 

1.3.1.8.4.4.5 Willem Stoeltjes is geboren op maandag 24 maart 1806 in Amsterdam, zoon van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4) en Maria Ponneker (Porke /Ponneken). Hij is gedoopt op zondag 30 maart 1806 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Willem: Getuigen waren Poulus Ponneken en Saartje Goujon.
Willem is overleden op woensdag 3 maart 1841 in Amsterdam, 34 jaar oud.
Notitie bij Willem: Schippersknecht, opperman, metselaar.
Willem trouwde met Harmina Christina Buter. Harmina is geboren op zaterdag 4 juni 1808 in Amsterdam, dochter van Jacob Buter en Wilhelmina Butteweg. Zij is gedoopt op zondag 19 juni 1808 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Harmina: Getuigen bij de doop waren: Jacob Adels en Christiena Butteweg.

Kinderen van Willem en Harmina:

1 Wilhelmina Christina Stoeltjes, geboren op vrijdag 25 september 1835 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.1.
2 Maria Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.2], geboren op woensdag 19 juli 1837 in Amsterdam.
3 Marten Stoeltjes, geboren op maandag 25 november 1839 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.

 

1.3.1.8.4.5.2 Willemina Stoelties is geboren op donderdag 23 augustus 1804 in Amsterdam, dochter van Jan Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4.5) en Sara (Saartje) Ponneker (Porke/Ponneken). Zij is gedoopt op zondag 2 september 1804 in Amsterdam (Westerkerk).
Notitie bij de geboorte van Willemina: Getuigen bij de doop waren: Paulus Ponneke en Sara Gauwion (Goujon). Volgens doopakte naam Stoelties.
Willemina is overleden op zaterdag 30 september 1865 in Amsterdam, 61 jaar oud. Willemina trouwde met Jacob Barend Bessem.

 

1.3.1.8.4.5.7 Willem Stoeltjes is geboren op vrijdag 20 september 1816 in Amsterdam, zoon van Jan Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4.5) en Maria Tielemans (Tilemans).
Notitie bij Willem: Werkman, sjouwerman, opperman.
Willem:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 20 juli 1853 in Amsterdam met Fredrica Rodh, 32 jaar oud. Fredrica is geboren op maandag 9 juli 1821 in Amsterdam. Fredrica is overleden op vrijdag 20 mei 1870 in Amsterdam, 48 jaar oud.
Notitie bij Fredrica: Werkster.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op woensdag 24 augustus 1870 in Amsterdam met Johanna Margaretha Kirstenpfadt, 52 jaar oud, nadat zij op donderdag 11 augustus 1870 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren op dinsdag 17 februari 1818 in Cleve (Pruisen), dochter van Caspar Kirstenpfadt en Johanna Christina Helena Wardenberg.

Kinderen van Willem en Fredrica:

1 .. Stoeltjes [1.3.1.8.4.5.7.1], geboren in Erkend bij huwelijk.
2 Johannes Stoeltjes [1.3.1.8.4.5.7.2], geboren op woensdag 23 december 1857 in Amsterdam.
3 Hendrik Willem Stoeltjes, geboren op zondag 11 augustus 1861 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.5.7.3.

 

1.3.1.8.4.5.8 Maria Stoeltjes is geboren op woensdag 17 februari 1819 in Amsterdam, dochter van Jan Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4.5) en Maria Tielemans (Tilemans). Maria trouwde met Augustus van Driel. Augustus is geboren in 1819 in Amsterdam.
Notitie bij Augustus: Sjouwerman.

Kind van Maria en Augustus:

1 Wilhelmina Geertruida Marie van Driel, geboren op vrijdag 9 november 1855 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.5.8.1.

 

1.3.1.8.4.5.9 Hendrik Stoeltje is geboren op donderdag 8 maart 1821 in Amsterdam, zoon van Jan Stoeltje(s) (zie 1.3.1.8.4.5) en Maria Tielemans (Tilemans). Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17 juli 1844 in Amsterdam met Lina de Wit, ongeveer 25 jaar oud. Lina is geboren omstreeks 1819, dochter van Gerardus Casparus de Wit en Maria Gerritsen.
Notitie bij Lina: Werkster.

 

1.3.1.8.4.4.5.1 Wilhelmina Christina Stoeltjes is geboren op vrijdag 25 september 1835 in Amsterdam, dochter van Willem Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5) en Harmina Christina Buter. Wilhelmina trouwde met Johannes Scholten.

 

1.3.1.8.4.4.5.3 Marten Stoeltjes is geboren op maandag 25 november 1839 in Amsterdam, zoon van Willem Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5) en Harmina Christina Buter. Marten is overleden op woensdag 11 januari 1899 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij Marten: Sigarenmaker.
Marten trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 5 februari 1862 in Amsterdam met Anna Jacoba Kreuger, 23 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 11 mei 1838 in Amsterdam, dochter van Albertus Kreuger en Jacoba Barteling. Anna is overleden op woensdag 29 juni 1921 in Amsterdam, 83 jaar oud.

Kinderen van Marten en Anna:

1 Harmina Christina Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.1], geboren op vrijdag 18 april 1862 in Amsterdam.
2 Jacoba Stoeltjes, geboren op dinsdag 22 september 1863 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.2.
3 Maria Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.3], geboren op zondag 15 juli 1866 in Amsterdam.
4 Marten Stoeltjes, geboren op donderdag 13 januari 1870 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.
5 Anna Maria Stoeltjes, geboren op woensdag 10 juli 1872 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.5.
6 Hermina Christina Stoeltjes, geboren op zondag 10 januari 1875 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.6.
7 Cornelia Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.7], geboren op zaterdag 5 mei 1877 in Amsterdam.
Notitie bij Cornelia: Cornelia kon niet horen en praten.
8 Hendrika Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.8], geboren op zondag 4 juli 1880 in Amsterdam.
9 Gerardus Stoeltjes, geboren op maandag 4 juni 1883 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.

 

1.3.1.8.4.5.7.3 Hendrik Willem Stoeltjes is geboren op zondag 11 augustus 1861 in Amsterdam, zoon van Willem Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.5.7) en Fredrica Rodh. Hendrik is overleden op zaterdag 26 oktober 1935 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Loopknecht, suikerbakker.
Hendrik:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 19 december 1894 in Amsterdam met Wilhelmina Geertruida Marie van Driel, 39 jaar oud. Zie 1.3.1.8.4.5.8.1 voor persoonsgegevens van Wilhelmina.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1916 in Amsterdam met Dirkje Bruin, 46 jaar oud. Dirkje is geboren op zondag 13 februari 1870 in Vlieland, dochter van Dirk Bruin en Geertje Sieben. Dirkje is weduwe van Auke Dijkstra (ovl. vóór 1916).
Kind van Hendrik en Wilhelmina:

1 Adam Nicolaas Stoeltjes, geboren op woensdag 12 juni 1889 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.5.7.3.1.

 

1.3.1.8.4.5.8.1 Wilhelmina Geertruida Marie van Driel is geboren op vrijdag 9 november 1855 in Amsterdam, dochter van Augustus van Driel en Maria Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.5.8). Wilhelmina is overleden op vrijdag 23 april 1915 in Amsterdam, 59 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 19 december 1894 in Amsterdam met Hendrik Willem Stoeltjes, 33 jaar oud. Zie 1.3.1.8.4.5.7.3 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kind van Wilhelmina en Hendrik: zie 1.3.1.8.4.5.7.3.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.2 Jacoba Stoeltjes is geboren op dinsdag 22 september 1863 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3) en Anna Jacoba Kreuger. Jacoba is overleden op woensdag 9 oktober 1940 in Amsterdam, 77 jaar oud. Jacoba trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 8 augustus 1883 in Amsterdam met Karel Gerardus Heeremans, 24 jaar oud. Karel is geboren op maandag 20 juni 1859 in Amsterdam. Karel is overleden op dinsdag 7 maart 1916 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Karel: Sjouwerman.

Kinderen van Jacoba en Karel:

1 Martinus Gerardus Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.1], geboren op woensdag 13 mei 1885 in Amsterdam.
2 Jacoba Christina Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.2], geboren op donderdag 2 september 1886 in Amsterdam. Jacoba is overleden op dinsdag 4 januari 1887 in Amsterdam, 4 maanden oud.
3 Christina Cornelia Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.3], geboren op zaterdag 31 maart 1888 in Amsterdam.
4 Anna Maria Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.4], geboren op maandag 10 maart 1890 in Amsterdam.
5 Martinus Gerardus Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.5], geboren op woensdag 2 december 1891 in Amsterdam. Martinus is overleden op zaterdag 7 mei 1892 in Amsterdam, 5 maanden oud.
6 Wilhelmina Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.6], geboren op dinsdag 24 januari 1893 in Amsterdam.
7 Lodewijk Martinus Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.7], geboren op dinsdag 24 januari 1893 in Amsterdam. Lodewijk is overleden op donderdag 20 juli 1893 in Amsterdam, 5 maanden oud.
8 Karel Gerardus Heeremans, geboren op vrijdag 7 september 1894 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.2.8.
9 Martinus Jacobus Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.9], geboren op zaterdag 7 maart 1896 in Amsterdam.
10 Albert Jacobus Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.10], geboren op donderdag 27 januari 1898 in Amsterdam.
11 Jacoba Cornelia Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.11], geboren op dinsdag 8 augustus 1899 in Amsterdam.
12 Cornelis Heeremans [1.3.1.8.4.4.5.3.2.12], geboren op dinsdag 10 februari 1903 in Amsterdam. Cornelis is overleden op vrijdag 15 december 1939 in Amsterdam, 36 jaar oud.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4 Marten Stoeltjes is geboren op donderdag 13 januari 1870 in Amsterdam, zoon van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3) en Anna Jacoba Kreuger. Marten is overleden op maandag 4 december 1950 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Marten: Schuitvaarder en werkman.
Marten trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 2 december 1891 in Amsterdam met Elisabeth Prielen, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op vrijdag 3 juli 1868 in Amsterdam.

Kinderen van Marten en Elisabeth:

1 Anna Jacoba Stoeltjes, geboren op zondag 13 maart 1892 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.1.
2 Elisabeth Stoeltjes, geboren op donderdag 7 december 1893 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.2.
3 Marten Stoeltjes, geboren op maandag 10 februari 1896 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.3.
4 Johanna Christina Stoeltjes, geboren op woensdag 13 april 1898 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.4.
5 Petronella Stoeltjes, geboren op donderdag 11 januari 1900 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.5.
6 Johannes Stoeltjes, geboren op vrijdag 13 december 1901 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.6.
7 Hendrik Stoeltjes, geboren op maandag 13 juni 1904 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.7.
8 Anna Cornelia Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.4.8], geboren op donderdag 16 augustus 1906 in Amsterdam.
Notitie bij Anna: Fabriekarbeidster.
9 Grietje Stoeltjes, geboren op vrijdag 25 september 1908 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.9.
10 Jacoba Stoeltjes, geboren op zaterdag 10 juni 1911 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.10.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.5 Anna Maria Stoeltjes is geboren op woensdag 10 juli 1872 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3) en Anna Jacoba Kreuger. Anna is overleden op zaterdag 19 juli 1952 in Amsterdam, 80 jaar oud. Anna trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 1 juni 1892 in Amsterdam met Gosse de Jong, 21 jaar oud. Gosse is geboren op donderdag 29 september 1870 in Sneek, zoon van Joost de Jong en Sybrigje Coens. Gosse is overleden op maandag 25 november 1918 in Amsterdam, 48 jaar oud.

Kinderen van Anna en Gosse:

1 Cornelia Wilhelmina de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.1], geboren op zondag 11 december 1892 in Amsterdam. Cornelia is overleden op dinsdag 13 december 1892 in Amsterdam, 2 dagen oud.
2 Cornelia Wilhelmina de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.2], geboren op zaterdag 3 februari 1894 in Amsterdam.
3 Hendrika Siebregje de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.3], geboren op dinsdag 20 oktober 1896 in Amsterdam.
4 Anna Jacoba de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.4], geboren op zaterdag 7 januari 1899 in Amsterdam.
5 Martha Helena Christina de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.5], geboren op maandag 19 november 1900 in Amsterdam.
6 Wilhelmus Gosse de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.6], geboren op zaterdag 31 januari 1903 in Amsterdam. Wilhelmus is overleden op donderdag 22 oktober 1903 in Amsterdam, 8 maanden oud.
7 Wilhelmus Johannes Gosse de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.7], geboren op donderdag 13 oktober 1904 in Amsterdam.
8 Marten (Martin) Karel Gerardus de Jong, geboren op zaterdag 8 februari 1908 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.5.8.
9 Karel Johannes de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.9], geboren op vrijdag 31 maart 1911 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.6 Hermina Christina Stoeltjes is geboren op zondag 10 januari 1875 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3) en Anna Jacoba Kreuger. Hermina is overleden op woensdag 8 februari 1950 in Amsterdam, 75 jaar oud. Hermina trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 19 oktober 1892 in Amsterdam met Berend Banen, 24 jaar oud. Berend is geboren op dinsdag 4 augustus 1868 in Hoogeveen, zoon van Roelof Banen en Margje ter Loo. Berend is overleden op zondag 22 februari 1942 in Amsterdam, 73 jaar oud.

Kinderen van Hermina en Berend:

1 Marrigje Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.1], geboren op woensdag 29 november 1893 in Amsterdam.
2 Martinus Roelof Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.2], geboren op maandag 7 september 1896 in Amsterdam. Martinus is overleden op maandag 16 november 1896 in Amsterdam, 2 maanden oud.
3 Roelof Barend Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.3], geboren op dinsdag 3 mei 1898 in Amsterdam. Roelof is overleden op woensdag 14 september 1898 in Amsterdam, 4 maanden oud.
4 Anna Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.4], geboren op woensdag 24 juli 1901 in Amsterdam.
5 Berend Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.5], geboren op dinsdag 4 augustus 1903 in Amsterdam.
6 Wilhelmina Christina Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.6], geboren op maandag 17 juli 1905 in Amsterdam.
7 Hermanus Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.7], geboren op zondag 10 november 1907 in Amsterdam.
8 Martha Cornelia Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.8], geboren op maandag 15 augustus 1910 in Amsterdam.
9 Jacoba Banen [1.3.1.8.4.4.5.3.6.9], geboren op donderdag 5 juni 1913 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9 Gerardus Stoeltjes is geboren op maandag 4 juni 1883 in Amsterdam, zoon van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3) en Anna Jacoba Kreuger. Gerardus is overleden op zondag 21 november 1937 in Uithoorn, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus: Hij overleed door verdrinking in de Kwakel te Uithoorn.
Notitie bij Gerardus: Timmerman.
Gerardus trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 7 oktober 1903 in Amsterdam met Johanna Maria Velder, 20 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 29 april 1883 in Amsterdam, dochter van Frans Velder en Johanna Maria Bille. Johanna is overleden op vrijdag 17 juni 1927 in Amsterdam, 44 jaar oud.

Kinderen van Gerardus en Johanna:

1 Marten Karel Stoeltjes, geboren op maandag 1 februari 1904 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.
2 Johanna Maria Jacoba Stoeltjes, geboren op maandag 2 december 1907 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.2.
3 Frans Stoeltjes, geboren op dinsdag 14 december 1909 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.
4 Maarten Albertus Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.4], geboren op zaterdag 13 januari 1912 in Amsterdam. Maarten is overleden op woensdag 26 april 1922 in Amsterdam, 10 jaar oud.
5 Cornelis Stoeltjes, geboren op zaterdag 19 december 1914 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.5.
6 Christina Jacoba Stoeltjes, geboren op maandag 1 maart 1920 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.6.

 

1.3.1.8.4.5.7.3.1 Adam Nicolaas Stoeltjes is geboren op woensdag 12 juni 1889 in Amsterdam, zoon van Hendrik Willem Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.5.7.3) en Wilhelmina Geertruida Marie van Driel (zie 1.3.1.8.4.5.8.1). Adam is overleden op maandag 12 mei 1969 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Adam: Conducteur.
Adam trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 17 december 1924 in Amsterdam met Catharina Hendrika Adelaar, 29 jaar oud. Catharina is geboren op dinsdag 19 februari 1895 in Amsterdam.

 

 
1.3.1.8.4.4.5.3.2.8 Karel Gerardus Heeremans is geboren op vrijdag 7 september 1894 in Amsterdam, zoon van Karel Gerardus Heeremans en Jacoba Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.2). Karel trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 4 februari 1920 in Amsterdam met Hendrika Maria van Driel, ongeveer 22 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, dochter van Johannes van Driel en Hendrika Wilhelmina de Ridder.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.1 Anna Jacoba Stoeltjes is geboren op zondag 13 maart 1892 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen.
Notitie bij Anna: Werkster.
Anna trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15 oktober 1913 in Amsterdam met Hendricus Jacobus Theodorus Zeiss, 25 jaar oud. Hendricus is geboren op woensdag 18 januari 1888 in Amsterdam, zoon van Wijnand Theodorus Johannes Zeiss en Wilhelmina Elisabeth Gosman. Hendricus is overleden op zondag 1 juni 1958 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Hendricus: Houtsnijder.

Kind van Anna en Hendricus:

1 Wilhelmina Elisabeth Zeiss, geboren op vrijdag 19 december 1913 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.1.1.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.2 Elisabeth Stoeltjes is geboren op donderdag 7 december 1893 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen. Elisabeth is overleden op donderdag 26 juli 1984 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Koffiejuffrouw.
Elisabeth trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1934 in Amsterdam met Gerardus Johannes de Schepper, 37 jaar oud. Gerardus is geboren op zondag 6 december 1896 in Amsterdam, zoon van Josephus de Schepper en Christina Wilhelmina van Leeuwen. Gerardus is overleden op woensdag 28 juli 1982 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Loodgieter.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.3 Marten Stoeltjes is geboren op maandag 10 februari 1896 in Amsterdam, zoon van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen. Marten is overleden op woensdag 2 juli 1986 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Marten: Timmerman.
Marten trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 oktober 1918 in Naaldwijk met Johanna Elisabeth Bouhuizen, 19 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 22 mei 1899 in Rotterdam, dochter van Alexander Jacobus Johannes Bouhuizen en Elisabeth Westhoff. Johanna is overleden op zaterdag 26 maart 1977 in Amsterdam, 77 jaar oud.

Kinderen van Marten en Johanna:

1 Martinus Stoeltjes, geboren op donderdag 6 november 1919 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.3.1.
2 Elisabeth Stoeltjes, geboren op zaterdag 29 oktober 1921 in Naaldwijk. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.3.2.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.4 Johanna Christina Stoeltjes is geboren op woensdag 13 april 1898 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen. Johanna is overleden op zaterdag 14 maart 1987 in Amsterdam, 88 jaar oud. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1927 in Amsterdam met Johan Hendrik Vos, 32 jaar oud. Johan is geboren op zaterdag 16 februari 1895 in Amsterdam. Johan is overleden op woensdag 17 mei 1961 in Amsterdam, 66 jaar oud.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.5 Petronella Stoeltjes is geboren op donderdag 11 januari 1900 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen. Petronella is overleden op maandag 1 januari 1990 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Dienstbode.
Petronella trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1926 in Amsterdam met Jan Hoekstra, 26 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 13 september 1900 in Amsterdam, zoon van Albertus Hoekstra en Wilhelmina Frederika Hartmann. Jan is overleden op maandag 13 april 1981 in Amsterdam, 80 jaar oud.

Kind van Petronella en Jan:

1 Willem Frederik Hoekstra, geboren op maandag 6 februari 1928 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.5.1.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.6 Johannes Stoeltjes is geboren op vrijdag 13 december 1901 in Amsterdam, zoon van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen. Johannes is overleden op zaterdag 6 augustus 1983 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Machinebankwerker.
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 1 november 1928 in Amsterdam met Bernardina Wolterus, 23 jaar oud. Bernardina is geboren op dinsdag 14 februari 1905 in Amsterdam.

Kind van Johannes en Bernardina:

1 Anna Catharina Stoeltjes, geboren op maandag 16 maart 1931 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.6.1.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.7 Hendrik Stoeltjes is geboren op maandag 13 juni 1904 in Amsterdam, zoon van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen. Hendrik is overleden op maandag 19 mei 1986 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Bankwerker, chef monteur.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 11 augustus 1926 in Amsterdam met Johanna Geertruida van Gils, 23 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 14 januari 1903 in Amsterdam. Johanna is overleden op zaterdag 8 december 1984 in Amsterdam, 81 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Johanna:

1 Johanna Geertruida Stoeltjes, geboren op donderdag 6 januari 1927 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.7.1.
2 Elisabeth Stoeltjes, geboren op woensdag 6 juni 1928 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.4.7.2.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.9 Grietje Stoeltjes is geboren op vrijdag 25 september 1908 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen. Grietje is overleden op dinsdag 26 februari 1991 in Amsterdam, 82 jaar oud. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 juni 1932 in Amsterdam met Dirk Rolman, 25 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 23 oktober 1906 in Amsterdam, zoon van Dirk Rolman en Alida Stols.

Kinderen van Grietje en Dirk:

1 A. Rolman [1.3.1.8.4.4.5.3.4.9.1], geboren in Amsterdam.
2 R. Rolman [1.3.1.8.4.4.5.3.4.9.2], geboren in Amsterdam. R. is overleden in 1946 in Amsterdam.
3 R. Rolman [1.3.1.8.4.4.5.3.4.9.3], geboren in Amsterdam. R. is overleden in 1947 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.10 Jacoba Stoeltjes is geboren op zaterdag 10 juni 1911 in Amsterdam, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4) en Elisabeth Prielen.
Notitie bij Jacoba: Fabriekarbeidster.
Jacoba trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1938 in Amsterdam met Christiaan Frederik van Assenbergh, 30 jaar oud. Christiaan is geboren op zaterdag 30 november 1907 in Amsterdam, zoon van Christiaan Frederik van Assenbergh en Adriana Cornelia de Maagt. Christiaan is overleden op vrijdag 6 mei 1977 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: Chauffeur.

Kinderen van Jacoba en Christiaan:

1 Frederik van Assenbergh [1.3.1.8.4.4.5.3.4.10.1], geboren in Amsterdam.
2 Rudolf van Assenbergh [1.3.1.8.4.4.5.3.4.10.2], geboren in Amsterdam.
3 Ina van Assenbergh [1.3.1.8.4.4.5.3.4.10.3], geboren in Amsterdam.
4 Ansje van Assenbergh [1.3.1.8.4.4.5.3.4.10.4], geboren in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.5.8 Marten (Martin) Karel Gerardus de Jong is geboren op zaterdag 8 februari 1908 in Amsterdam, zoon van Gosse de Jong en Anna Maria Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.5).
Notitie bij Marten: Autoverkoper, autohandelaar.
Marten trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 juli 1930 in Gv met Willemina de Wit, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 11 juni 1948 in Gv. Willemina is geboren op vrijdag 29 april 1904 in Amsterdam.

Kinderen van Marten en Willemina:

1 Willemina Martina de Jong, geboren op zondag 8 april 1934 in Gv. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.5.8.1.
2 Astrid Irene de Jong [1.3.1.8.4.4.5.3.5.8.2], geboren op maandag 9 juni 1941 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1 Marten Karel Stoeltjes is geboren op maandag 1 februari 1904 in Amsterdam, zoon van Gerardus Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9) en Johanna Maria Velder. Marten is overleden op vrijdag 11 februari 1983 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Marten: Van beroep timmerman maar voornamelijk werkzaam als metaalbewerker in de scheepsbouw.
Marten trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 6 april 1932 in Amsterdam met Alberta Anna Christina ter Smitten, 19 jaar oud. Alberta is geboren op zaterdag 29 juni 1912 in Amsterdam, dochter van Cornelis Hendrik Johannes ter Smitten en Alida Johanna de La Fosse. Alberta is overleden op zondag 28 november 1982 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Alberta: Boekbindster.

Kinderen van Marten en Alberta:

1 Marten Karel Stoeltjes, geboren op maandag 26 september 1932 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.
2 Albertus Christiaan Stoeltjes, geboren op dinsdag 27 maart 1945 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.2.
3 Eduard (Ed) Stoeltjes, geboren op donderdag 29 augustus 1946 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.2 Johanna Maria Jacoba Stoeltjes is geboren op maandag 2 december 1907 in Amsterdam, dochter van Gerardus Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9) en Johanna Maria Velder. Johanna is overleden op maandag 5 maart 2001, 93 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Koffiejuffrouw.
Johanna trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 13 juli 1927 in Amsterdam met Franciscus ter Haar, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 20 april 1950 in Amsterdam. Franciscus is geboren op zondag 19 juni 1904 in Amsterdam.

Kinderen van Johanna en Franciscus:

1 Maria Hendrika ter Haar [1.3.1.8.4.4.5.3.9.2.1], geboren in Amsterdam.
2 Christina Johanna ter Haar [1.3.1.8.4.4.5.3.9.2.2], geboren in Amsterdam.
3 Helena Johanna ter Haar [1.3.1.8.4.4.5.3.9.2.3], geboren in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.3 Frans Stoeltjes is geboren op dinsdag 14 december 1909 in Amsterdam, zoon van Gerardus Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9) en Johanna Maria Velder. Frans is overleden op vrijdag 29 september 1978 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij Frans: Meubelmaker, later werkzaam bij de Gemeente Waterleiding, betonwerker, leidingmonteur.
Frans trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 april 1930 in Amsterdam met Hermina Petronella Schröder, 20 jaar oud. Hermina is geboren op vrijdag 3 september 1909 in Amsterdam, dochter van Hermann friedrich Schröder en Petronella van Slooten. Hermina is overleden op maandag 5 februari 1990 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Hermina: Strijkster.

Kinderen van Frans en Hermina:

1 Johanna Maria Jacoba Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.1], geboren op dinsdag 7 oktober 1930 in Amsterdam. Johanna is overleden in 1998, 67 of 68 jaar oud.
2 Herman Friedrich Stoeltjes, geboren op dinsdag 6 februari 1934 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.2.
3 Frans Stoeltjes, geboren op woensdag 5 februari 1936 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.3.
4 Jan Stoeltjes, geboren op maandag 10 oktober 1938 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.4.
5 Gerardus Stoeltjes, geboren op maandag 10 oktober 1938 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.5.
6 Hendrikus Martinus Stoeltjes, geboren op dinsdag 16 juli 1940 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.6.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.5 Cornelis Stoeltjes is geboren op zaterdag 19 december 1914 in Amsterdam, zoon van Gerardus Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9) en Johanna Maria Velder. Cornelis is overleden op vrijdag 11 oktober 1991, 76 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Timmerman en los werkman bij de scheepsbouw.
Cornelis trouwde met Elisabeth Braat. Elisabeth is geboren op zaterdag 9 december 1911. Elisabeth is overleden op woensdag 13 november 2002, 90 jaar oud. Elisabeth trouwde later met .. Pruimers.

 

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.1.1 Wilhelmina Elisabeth Zeiss is geboren op vrijdag 19 december 1913 in Amsterdam, dochter van Hendricus Jacobus Theodorus Zeiss en Anna Jacoba Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4.1). Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14 juli 1937 in Amsterdam met P.A. Koerts.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.3.1 Martinus Stoeltjes is geboren op donderdag 6 november 1919 in Amsterdam, zoon van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4.3) en Johanna Elisabeth Bouhuizen. Martinus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 maart 1946 in Amsterdam met C.H. de Hont.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.3.2 Elisabeth Stoeltjes is geboren op zaterdag 29 oktober 1921 in Naaldwijk, dochter van Marten Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4.3) en Johanna Elisabeth Bouhuizen. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26 augustus 1943 in Amsterdam met W.A. van Baasbank.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.5.1 Willem Frederik Hoekstra is geboren op maandag 6 februari 1928 in Amsterdam, zoon van Jan Hoekstra en Petronella Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4.5). Willem trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 september 1953 in Koog aan de Zaan met W. Eijben.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.6.1 Anna Catharina Stoeltjes is geboren op maandag 16 maart 1931 in Amsterdam, dochter van Johannes Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4.6) en Bernardina Wolterus. Anna trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 31 januari 1952 in Amsterdam met J.M. Hulstijn.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.7.1 Johanna Geertruida Stoeltjes is geboren op donderdag 6 januari 1927 in Amsterdam, dochter van Hendrik Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4.7) en Johanna Geertruida van Gils. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 1 maart 1956 in Amsterdam met A.T. Distel.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.4.7.2 Elisabeth Stoeltjes is geboren op woensdag 6 juni 1928 in Amsterdam, dochter van Hendrik Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.4.7) en Johanna Geertruida van Gils. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1955 in Amsterdam met J. van der Spek.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.5.8.1 Willemina Martina de Jong is geboren op zondag 8 april 1934 in Gv, dochter van Marten (Martin) Karel Gerardus de Jong (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.5.8) en Willemina de Wit. Willemina trouwde, 19 jaar oud, op maandag 20 april 1953 in Amsterdam met C.W.J.F. Veenman.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1 Marten Karel Stoeltjes is geboren op maandag 26 september 1932 in Amsterdam, zoon van Marten Karel Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1) en Alberta Anna Christina ter Smitten.
Notitie bij Marten: Timmerman en uitvoerder.
Marten:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1956 in Amsterdam met Annie Teijsse, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Annie is geboren op zondag 26 april 1936 in Amsterdam, dochter van Matthijs Teijsse en Anna Katharina Nuszbaum. Annie is overleden op vrijdag 22 maart 1996 in Amsterdam, 59 jaar oud.
2) ging samenwonen met Ida Maria Louise Heerholtz.

Kinderen van Marten en Annie:

1 R. Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.1].
2 Donald (Don) Martin Stoeltjes, geboren op zondag 25 november 1956 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.2.
3 Karin Anna Christina Stoeltjes, geboren op zaterdag 10 juni 1961 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.3.
4 Catharina (Rina) Wilhelmina Josephina Stoeltjes, geboren op woensdag 16 oktober 1963 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.4.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.2 Albertus Christiaan Stoeltjes is geboren op dinsdag 27 maart 1945 in Amsterdam, zoon van Marten Karel Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1) en Alberta Anna Christina ter Smitten. Albertus trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 december 1968 in Amsterdam met Jannetje Servais, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op zondag 30 juni 1946 in Amsterdam, dochter van Andries Servais en Neeltje Maria Stricker.

Kind van Albertus en Jannetje:

1 Sabine Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.2.1], geboren op dinsdag 22 november 1977 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3 Eduard (Ed) Stoeltjes is geboren op donderdag 29 augustus 1946 in Amsterdam, zoon van Marten Karel Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1) en Alberta Anna Christina ter Smitten. Eduard trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 april 1970 in Amsterdam met Yvonne Jacoba Juliana Vinkers, 21 jaar oud. Yvonne is geboren op donderdag 23 september 1948 in Amsterdam, dochter van Jan Vinkers en V. van Regteren.

Kinderen van Eduard en Yvonne:

1 Robert Stoeltjes, geboren op maandag 17 januari 1972 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.1.
2 Patricia Stoeltjes, geboren op maandag 17 januari 1972 in Amsterdam. Volgt 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.2.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.2 Herman Friedrich Stoeltjes is geboren op dinsdag 6 februari 1934 in Amsterdam, zoon van Frans Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3) en Hermina Petronella Schröder.
Notitie bij Herman: Blikslager.
Herman trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1960 met Louise Cijs.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.3 Frans Stoeltjes is geboren op woensdag 5 februari 1936 in Amsterdam, zoon van Frans Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3) en Hermina Petronella Schröder. Frans trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 30 november 1962 met Bep Rademakers.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.4 Jan Stoeltjes is geboren op maandag 10 oktober 1938 in Amsterdam, zoon van Frans Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3) en Hermina Petronella Schröder.
Notitie bij Jan: Stratenmaker.
Jan trouwde met Mien...

Kind van Jan en Mien:

1 Jan Stoeltjes, geboren op maandag 15 mei 1961 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.5 Gerardus Stoeltjes is geboren op maandag 10 oktober 1938 in Amsterdam, zoon van Frans Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3) en Hermina Petronella Schröder. Gerardus trouwde met Hilletje Bakker. Hilletje is geboren op donderdag 8 maart 1945 in Landsmeer.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.3.6 Hendrikus Martinus Stoeltjes is geboren op dinsdag 16 juli 1940 in Amsterdam, zoon van Frans Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.3) en Hermina Petronella Schröder.
Notitie bij Hendrikus: Werkzaam bij de Gemeente Waterleiding.
Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 4 september 1964 met Lily de Vries.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.2 Donald (Don) Martin Stoeltjes is geboren op zondag 25 november 1956 in Amsterdam, zoon van Marten Karel Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1) en Annie Teijsse. Donald:
(1) trouwde met M. van U.. De scheiding werd uitgesproken.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 19 februari 1997 in Vereniging (Afrika) met Diane Irene Engelblik, 27 jaar oud. Diane is geboren op donderdag 6 maart 1969 in Kitwe Zambia, dochter van Pieter Nicolaas Antoon Engelblik en Maureen Martina Botha.

Kinderen van Don en M.:

1 Billy Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.2.1], geboren op dinsdag 24 februari 1981 in Amsterdam.
2 Joey Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.2.2], geboren op donderdag 3 maart 1988 in Amsterdam.

Kind van Don en Diane:

3 Justin Nicolaas Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.2.3], geboren op vrijdag 13 maart 1998 in Zevenaar.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.3 Karin Anna Christina Stoeltjes is geboren op zaterdag 10 juni 1961 in Amsterdam, dochter van Marten Karel Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1) en Annie Teijsse. Karin trouwde, 28 jaar oud, op zondag 3 december 1989 in Amsterdam met Johannes Abraham Kloek, 40 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 13 augustus 1949 in Amsterdam, zoon van Abraham Kloek en Maria Gijsbert.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1.4 Catharina (Rina) Wilhelmina Josephina Stoeltjes is geboren op woensdag 16 oktober 1963 in Amsterdam, dochter van Marten Karel Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.1) en Annie Teijsse. Catharina trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 22 augustus 1997 in Amsterdam met Antonius Rudolf (Ruud) Vis, 34 jaar oud. Antonius is geboren op zaterdag 27 oktober 1962 in Amsterdam, zoon van Cornelis Gerrit Vis en Barendina Koster.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.1 Robert Stoeltjes is geboren op maandag 17 januari 1972 in Amsterdam, zoon van Eduard (Ed) Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3) en Yvonne Jacoba Juliana Vinkers. Hij is gedoopt in 1994 in Tana Toraja te Indonesie. Robert trouwde met Abigael Elisa Tando. Abigael is geboren op woensdag 13 mei 1970 in Marosan.

Kinderen van Robert en Abigael:

1 Kevin Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.1.1], geboren op donderdag 2 november 1995 in Amsterdam.
2 Britney Stoeltjes [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.1.2], geboren op donderdag 3 februari 2000 in Amsterdam.

 

1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.2 Patricia Stoeltjes is geboren op maandag 17 januari 1972 in Amsterdam, dochter van Eduard (Ed) Stoeltjes (zie 1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3) en Yvonne Jacoba Juliana Vinkers. Patricia trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1996 in Haarlem met Patrick Brinkhof, 27 jaar oud. Patrick is geboren op zaterdag 8 februari 1969 in Haarlem, zoon van Johannes Brinkhof en Gerretje Eykelenkamp.

Kinderen van Patricia en Patrick:

1 Mitchell Brinkhof [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.2.1], geboren op dinsdag 31 maart 1998 in Haarlem.
2 Demi Brinkhof [1.3.1.8.4.4.5.3.9.1.3.2.2], geboren op maandag 12 februari 2001 in Haarlem.

 

Akte's - Foto's

Heeft u aanvullingen of vragen wbt Stoeltjes: schrijf of email naar:

M.K.Stoeltjes, Simonskerkestraat 11a, 1069 HP, Amsterdam. i.heerholtz@hetnet.nl of e.stoeltjes@oranje.nl & voor Alle varianten van de naam naar: Ingrid

terug ©2013 , Alle rechten voorbehouden